Beste ouders en communicanten,

We dachten dat we het in september zo goed uitgedacht hadden. Maar helaas… het virus beperkt ons zelfs nog meer dan dat we hadden kunnen denken. Dat betekent dat we u moeten meedelen dat de communievieringen in april en mei niet door kunnen gaan.
De bedoeling is nu dat we in de laatste twee weekenden van juni en het eerste weekend van juli alle vieringen willen plannen. Weer met maximaal 12 kinderen en alleen het gezin.
De vieringen zullen plaats vinden in de tuin achter de kerk.
We zijn nog bezig met de planning, u krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Voor wat betreft de voorbereidingen zal het ook anders gaan dan gepland.
De kinderen krijgen in de week van Aswoensdag een boekje, levensweg. Een gezinsboekje waarbij je als gezin met allerlei opdrachten aan de slag kunt op weg naar Pasen.
Hiervoor zult u op Aswoensdag ook een filmpje toegestuurd krijgen met wat uitleg van mij.
Halverwege de veertigdagentijd willen we als generale repetitie met groepjes van zes kinderen aan de slag gaan via online-gesprekjes in Teams.
Het is de bedoeling dat we bijna heel de voorbereiding zo zullen gaan doen en die zal starten rond Pasen. We zijn druk bezig met het plannen van deze gesprekjes en te kijken naar de mogelijkheden daaromheen. Meer informatie krijgt u nog hierover.
De kinderen die nog geen projectboekje van de communie hebben, zullen dat ook thuisbezorgd krijgen samen met het boekje levensweg.

Ik ben me ervan bewust dat er nog veel onduidelijk is, maar ik hoop u zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te geven. We denken dat we op deze manier alle kinderen voor de grote vakantie toch hun communie kunnen laten doen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd mailen of bellen.

Mede namens de werkgroep eerste communie,

Pastor Mary Zopfi

designed by PJM Rademakers