kerkbalans2Wist u dat parochies in Nederland géén subsidie krijgen van de overheid om financieel overeind te blijven? Om te kunnen bestaan, hebben parochies een financiële bijdrage nodig van hun leden. Daarom organiseert de Sint Norbertusparochie, net als alle kerken in Nederland, elk jaar in januari een Actie Kerkbalans.

Het thema van de Actie Kerkbalans luidt ‘Geef voor je kerk’. Maar meedoen aan de Actie Kerkbalans betekent méér dan alleen bijdragen aan het in standhouden van de kerkgebouwen in de parochie. Die bijdrage is nodig om samen kerkgemeenschap te kunnen zijn. Kerk-zijn is immers samen uiting geven aan ons geloof, naar elkaar omzien, elkaar ontmoeten in en na vieringen, bij activiteiten, in werkgroepen, in het koor. Ook in 2020 willen we dit mogelijk maken. Dit kan alleen met uw financiële steun. Wij danken allen die dit jaarlijks doen. Ook nu rekenen we op u!

kerkbalans3Om u een idee te geven waaraan de gelden worden uitgegeven, ziet u hiernaast een grafiek met de percentages. Overige personeelskosten: voor dirigenten en organisten. Programmakosten: alle uitgaven die te maken hebben met vieringen en activiteiten. De kosten voor de gebouwen: voor onderhoud, energiekosten e.d.

Als parochie willen we de komende vier jaar financieel en pastoraal investeren in twee grote doelgroepen: de gezinnen met jonge kinderen én de grote groep van senioren. Doel is het bouwen aan verjonging en toekomst, aan betrokkenheid, participatie en nieuwe vitaliteit. Alleen met onze gezamenlijke inspanning kunnen we dit waarmaken. En gesteund door uw financiële bijdrage kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien!

Hartelijk dank daarvoor.

Pastoor Ronald van Bronswijk en Werkgroepen Kerkbalans

kerkbalans

kerkbalans1

 

 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage overmaken via:
• IBAN-bankrekeningnummer NL 87 INGB 0001332689
   ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern Emmaüs.

• IBAN-bankrekeningnummer NL 16 INGB 0001152965
   ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern O.L.Vrouwe

• IBAN-bankrekeningnummer NL 57 RABO 0144309033
   ten name van R.K. Sint Norbertusparochie, parochiekern Heilige Maria Hemelvaart.

Als u gebruik wilt maken van een acceptgiro, bel hierover dan even naar het pastoraal centrum en er wordt een acceptgiro bij u in de bus gestopt.
Giften aan de parochie zijn aftrekbaar voor de belastingen. Fiscaal voordeliger is uw bijdrage in de vorm van een periodieke schenking, meer hierover vind u hier >>>

designed by PJM Rademakers