De tekst van derde filmpje voor de advent is deze keer ingesproken door Bianca Engelen, Zij is lid van de werkgroep Eerste Communie. Het filmpje is opgenomen in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade. 

Tijdens de adventstijd gaan we op weg naar Kerstmis. Pater Igo Renjaan heeft het initiatief genomen voor de adventsfilmpjes. Hij wenst voor een ieder ‘ruimte voor God’, een Kerstmis met ruimte voor vrede, vertrouwen, liefde en hoop. Pastoor Marc Lindeijer heeft zorggedragen voor de teksten. Regie, camera en montage zijn in handen van Tineke Engelen.

kerstboom“Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor Kerst
Zo komt voor jou en mij, het Kerstfeest dichterbij
Steek ze aan, ze mogen branden gaan…”

Op zondag 11 december mag je 3 kaarsjes aansteken.

Jozef kan niet slapen.
Houdt Maria nog van hem?
Moet hij het uit gaan maken?
Dan droomt hij van een stem.
“Je kunt gerust gaan trouwen
met haar, die je bemint.
Zij wordt, uit alle vrouwen,
de moeder van Gods kind.”

kerst2022Tijdens de Kerstdagen worden binnen de Sint Norbertusparochie twee bijzondere Kerstvieringen georganiseerd. Deze vieringen zijn speciaal gericht op kinderen, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom om met ons mee te komen vieren.

Het is in Roosendaal al jaren traditie om tijdens de adventsperiode op advent olvzondag de vespers te zingen, het avondgebed zoals dat in kloosters en geloofsgemeenschappen over de hele wereld gebeden en gezongen wordt. Ook dit jaar klinken tijdens de eerste drie zondagen in de Advent om 17.00 uur de inmiddels vertrouwde gezangen in de OL Vrouwekerk aan de Kade. Tijdens de vierde zondag wordt om 16.00 uur een Ceremony of Lessons and Carols gezongen.

Livestream viering

Van te voren staat er al een afbeelding klaar op deze pagina, maar dat is stilstaand beeld!
De livestream gaat ongeveer een kwartier voor aanvang van de viering van start.

Aansluiten bij de collecte? Maak uw bedrag over op NL 36 RABO 014 79 82 898 t.n.v. Sint Norbertusparochie.

Als u later kijkt sleep dan de tijdbalk naar 15 minuten zie afbeelding
onderbalk livestreaming

4 december 09.30 uur van uit O.L.Vrouwekerk

27 november 09.30 uur van uit H. Maria Hemelvaart te Nispen

20 november 11.00 uur van uit St Josephkerk

U kunt alle voorgaande uitzendingen van onze parochie
terug zien op ons YouTube kanaal

Link naar You Tube

Tijd  Plaats  Voorganger(s)   Viering Koor 
Als u bij de viering Livestream ziet staan zal deze worden
uitgezonden op YouTube.
3e Zondag van de Advent
 Zaterdag 10 december
 17.00  Mariagaard   Igo Renjaan  Eucharistie  T. Raats
 17.00  St Joseph  Bert Wooning  Eucharistie  C. van Beek
 Zondag 11 december
 09.30  O.L.Vrouwe   Bert Wooning  Eucharistie  Cantors 
 T. Raats
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Marc Lindeijer SJ  Eucharistie  St Caecilia
 D. Wauters
 11.00  St Joseph
 Livestream
 Bert Wooning  Eucharistie  Langdonkkoor
 J. Buijs
 17.00  O.L.Vrouwe  Mieke Stroop  Vespers  
4e Zondag van de Advent
 Zaterdag 17 december
 17.00  Mariagaard   Bert Wooning  Eucharistie  T. Raats
 17.00  St Joseph  Igo Renjaan  Eucharistie  J. Goorden
 Zondag 18 december
 09.30  O.L.Vrouwe   Bert Wooning  Eucharistie  St Alfonsus
 T. Raats
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Livestream
 Rini van
 Broekhoven
 Eucharistie  St Caecilia
 D. Wauters
 11.00  St Joseph  Fons Burm  Eucharistie
 Gemengdkoor
 C. van Beek
 11:00  St Joseph  Igo Renjaan  Voorbereiding 1e Communie
 17.00  O.L.Vrouwe  Bert Wooning  Vespers  Ceremony of
 Lessons and Carols
Kerstavond
 Zaterdag 24 december
 18.00  St Joseph  Igo Renjaan  Eucharistie
 Gezinsviering
 Leden beide koren
 F. Voeten
 20.00  St Joseph  Marc Lindeijer SJ  Eucharistie  Gelegenheid
 Gemengdkoor
 A. Oerlemans
 20.00  O.L.Vrouwe  Igo Renjaan  Eucharistie  St Alfonsus
 T. Raats
 20.30  H.M.
 Hemelvaart
 Bert Wooning  Eucharistie  Cadans
 H. Reijs
 22.00  O.L.Vrouwe
 Livestream
 Marc Lindeijer SJ  Eucharistie  Langdonkkoor
 J. Buijs
 Eerste Kerstdag
 Zondag 25 december
 09.30  O.L.Vrouwe   Bert Wooning  Eucharistie  St Alfonsus
 T. Raats
 11.30  O.L.Vrouwe   Els Ettes  Peuter/Kleuter  Jongerenkoor
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Marc Lindeijer SJ  Eucharistie  St. Caecilia
 D. Wauters
 11.00  St Joseph
 Livestream
 Igo Renjaan  Eucharistie  Gelegenheid
 Gemengdkoor
 A. Oerlemans
 Tweede Kerstdag
 Maandag 26 december
 11.00  St Joseph  Pastoraal team  Eucharistie  Leden beide koren
 F. Voeten
 Oudjaar
 Zaterdag 31 december
 17.00  St Joseph  Bert Wooning  Eucharistie  Gelegenheids
 F. Voeten
 Nieuwjaarsdag 2023
 Zondag 1 januari 
 11.00  O.L.Vrouwe
 Livestream
 Pastoraal team  Eucharistie  St Alfonsus
 T. Raats

Voor opmerkingen of vragen over de vieringen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Zaterdag en zondagsvieringen
 Deze vieringen zijn zoveel als mogelijk eucharistievieringen.
 Als dit niet mogelijk is wordt een viering van Woord en Communie gehouden.
 Zaterdag  17.00 uur  Sint Josephkerk in Dagkapel/Sacristie
 Zaterdag  17.00 uur  Mariagaard
 Zondag  09.30 uur  Heilige Maria Hemelvaart
 Zondag  09.30 uur  Onze Lieve Vrouwekerk
 Zondag  11.00 uur  Sint Josephkerk
 Elke week
 dinsdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 donderdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 Maandelijks
 1e dinsdag  14.30 uur  St. Josephkerk  Rozenkransgebed
 3e dinsdag  14.30 uur  St. Josephkerk  Rozenkransgebed
 1e donderdag  19.00 uur  O.L. Vrouwekerk   Taizéviering
 1e zaterdag  10.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Stille zaterdag
 1e zondag  11.00 uur
 O.L. Vrouwekerk  Peuter/kleuterviering
 1e woensdag  12.00 of
 12.30 uur
 Steunpunt Zuid  Lunch of Pannenkoek
 2e woensdag  14.00 uur  Steunpunt Zuid  Eucharistieviering
 4e woensdag  14.00 uur  Steunpunt Zuid  Seniorenviering
 3e zondag  11.00 uur  St. Josephkerk  Kindernevendienst
 2e zondag2  18:00 uur  St. Josephkerk  Vietnamese viering
 5e zondag2  14.00 uur  St. Josephkerk  Armeense viering
 3e donderdag1  18.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Gebedsviering Sant'Egidio
Bij hoogtijdagen zijn er extra peuter/kleutervieringen en kindernevendiensten,
voor actuele data: kijk in het overzicht weekeindvieringen of lees het in de nieuwsbrief.
 behalve juli en augustus
 2 Zie rooster Weekend vieringen

Op meerdere plaatsen in Roosendaal en Nispen wordt er in mei enrozenkrans oktober de rozenkrans gebeden. Maar één groep komt 2x per maand bij elkaar. Dit doen zij al vanaf mei 1971.

Het wekelijks gebed werd gestart in de Fatimakerk en verhuisde via de sacristie van de Fatima naar de sacristie van de Sint Josephkerk.

Elke maand de 1e dinsdag en 3e dinsdag middag om 14.30 uur neemt men de kralensnoer ter hand en vraagt men - al biddend - Maria om voorspraak.

Meer informatie: De rozenkrans … hoe bid je dat?

De kapelberg toegewijd aan MariaKapelberg

Roosendaal kent een bijzondere Mariakapel. Hij staat aan de Deurlechtsestraat 5.

Meer gegevens vindt u op de eigen site van de kapelberg.com.


De Kapelberg - Deurlechtsestraat 5 - 4704 RP Roosendaal

Waar komt het vandaan?rozenkrans2

De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we bij de oude Egyptische kluizenaars aantreffen. Dit herhalend gebed leeft nog steeds in de oosterse kerken (het zogenaamde Jezusgebed), maar ook in andere godsdiensten zoals het hindoeisme, boeddhisme en de islam. Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept. Daarnaast nodig je Maria uit om met je mee te bidden, in jouw gebed tot God de Vader. In feite bid je dus samen met Maria de rozenkrans.

De feiten

Een doorsnee rozenkrans is een gebedssnoer met 60 kralen. Deze kralen zitten op het snoer in groepjes van 10 kralen (de zogenaamde ‘tientjes’) afgewisseld door steeds één losse kraal. Aan het begin (of uiteinde) van de rozenkrans vind je een kruisje gevolgd door één grote, 3 kleine, en weer één grote kraal, en dan vaak gevolgd door een medaille.

Hoe bid je de rozenkrans?

De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt.
Van oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie soorten: de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de glorievolle geheimen. Paus Johannes Paulus II heeft hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de lichtende geheimen, die gaan over het openbare leven van Jezus.

De blijde geheimen
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De droevige geheimen
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.

De lichtende geheimen
1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. De instelling door Jezus van de Eucharistie.

En dan nu: rozenkrans bidden in de praktijk.

1. Je begint bij het kruis en maakt een kruisteken:

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gevolgd door de geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is. ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, De gemeenschap van de heiligen, De vergeving van de zonden, De verrijzenis van het lichaam, En het eeuwig leven. Amen.

2. Bij de eerste losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gevolgd door een ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

3. Op de eerste van het groepje van 3 kralen bid je het volgende:
Ik groet u, dochter van God de Vader.

Gevolgd door een ‘Wees gegroet’:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

4. Op de tweede kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, moeder van God de Zoon.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

5. Op de derde kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

6. Bij de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door het ‘Onze Vader’.
Je noemt nu ook het eerste geheim, met daarbij een eigen gebedsintentie.

7. Op de eerste 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

8. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het tweede geheim en een eigen gebedsintentie.

9. Op de tweede 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

10. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het derde geheim en een eigen gebedsintentie.

11. Op de derde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

12. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vierde geheim en een eigen gebedsintentie.

13. Op de vierde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

14. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vijfde geheim en een eigen gebedsintentie.

15. Op de vijfde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

16. Sluit af met een ‘Eer aan de Vader’ en een kruisteken.

En nu?

Je hebt nu één rozenhoedje gebeden. Je kunt dit nu herhalen en een ander soort geheimen overwegen. Meestal worden eerst de blijde, dan de lichtende, vervolgens de droevige en dan de glorievolle geheimen gebeden. Je kunt ook één rozenhoedje bidden, en op een andere dag de andere geheimen overwegen.

[bron:www.jongkatholiek.nl]

designed by PJM Rademakers