Livestream viering

Van te voren staat er al een afbeelding klaar op deze pagina, maar dat is stilstaand beeld!
De livestream gaat ongeveer een kwartier voor aanvang van de viering van start.

Aansluiten bij de collecte? Maak uw bedrag over op NL 36 RABO 014 79 82 898 t.n.v. Sint Norbertusparochie.

Als u later kijkt sleep dan de tijdbalk naar 15 minuten zie afbeelding
onderbalk livestreaming

16 januari 09.30 uur van uit O.L.Vrouwekerk

9 januari 09.30 uur van uit H. Maria Hemelvaart Nispen

1 januari 11.00 uur van uit de St. Josephkerk

25 december 09.30 uur Eerste Kerstdag van uit de O.L.Vrouwekerk

U kunt alle voorgaande uitzendingen van onze parochie
terug zien op ons YouTube kanaal

Link naar You Tube

Tijd  Plaats  Voorganger(s)   Viering Koor 

Als u bij de viering Livestream ziet staan zal deze worden
uitgezonden op YouTube.
Gezien de huidige corona maatregelingen dient u voor alle vieringen zich op te geven bij de kerk waar u aanwezig wilt zijn, dit gezien we niet meer dan 50 mensen mogen toelaten.

Derde zondag door het jaar
 Zaterdag 22 januari
 17.00  St Joseph  Antony Varghese  Eucharistie  A. Oerlemans
 18.30 O.L.Vrouwe  Bert Wooning  Eucharistie  T. Raats
 Zondag 23 januari
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Antony Varghese  Eucharistie  St. Caecilia
 D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe  Rini van
 Broekhoven
 Eucharistie  Alfonsus
 T. Raats
 11.00  St Joseph
 Livestream
 Fons Burm  Eucharistie  Gelegenheids
 S. v den Berg
 14.00  St Joseph    Armeense
 viering
 
Vierde zondag door het jaar
 Zaterdag 29 januari
 17.00  St Joseph  Igo Renjaan  Eucharistie  N. Wegman
 18.30  O.L.Vrouwe  Bert Wooning  Eucharistie  Langdonk
 J. Buijs
 Zondag 30 januari
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Marc Lindeijer SJ  Eucharistie  St. Caecilia
 D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe  Antony Varghese  Eucharistie   Alfonsus
 T. Raats
 11.00  St Joseph  Marc Lindeijer SJ  Eucharistie  Gemengd
 N. Wegman
Vijfde zondag door het jaar
 Zaterdag 5 februari
 17.00 St Joseph  Igo Renjaan  Eucharistie
 18.30  O.L.Vrouwe  Bert Wooning  Eucharistie
 Zondag 6 februari
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Antony Varghese   Eucharistie  Cadans
 H. Reijs
 09.30  O.L.Vrouwe
 Livestream
 Marc Lindeijer SJ  Eucharistie  Alfonsus
 T. Raats
 11.00  St Joseph  Bert Wooning  Eucharistie  Gemengdkoor
 N. Wegman
 11.00  O.L.Vrouwe  Marc Lindeijer SJ   Peuterkleuter
 Kinderzegen
Zesde zondag door het jaar
 Zaterdag 12 februari
 17.00  St Joseph  Marc Lindeijer SJ  Eucharistie
 18.30  O.L.Vrouwe  Igo Renjaan  Eucharistie
 Zondag 13 februari
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Livestream
 Marc Lindeijer SJ   Eucharistie  St. Caecilia
 D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe  Antony Varghese  Eucharistie  Alfonsus
 T. Raats
 11.00  St Joseph  Antony Varghese   Eucharistie  Langdonkkoor
 J. Buijs
 Zevende zondag door het jaar
 Zaterdag 19 februari
 17.00  St Joseph  Bert Wooning  Kindercarnaval  
 18.30  O.L.Vrouwe  Antony Varghese  Eucharistie  
 Zondag 20 februari
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Bert Wooning  Eucharistie  St. Caecilia
 D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe  Antony Varghese  Eucharistie  Alfonsus
 T/ Raats
 11.00  St Joseph
 Livestream
 Antony Varghese  Eucharistie
 Kinderneven-
 dienst
 Gemengdkoor
 C. van Beek
 Achtste zondag door het jaar
 Zaterdag 26 februari
 17.00  St Joseph  Igo Renjaan  Eucharistie
 18.30  O.L.Vrouwe  Bert Wooning  Eucharistie
 Zondag 27 februari
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Fons Burm  Eucharistie  St. Caecilia
 D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe
 Livestream
 Marc Lindeijer SJ   Eucharistie  Alfonsus
 T. Raats
 11.00  St Joseph  Rini van Broekhoven  Eucharistie  Gelegenheids
 S. van den Berg
 14.00  St Joseph  Armeense
 viering

 Voor opmerkingen of vragen over de vieringen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Zaterdag en zondagsvieringen
 Deze vieringen zijn zoveel als mogelijk eucharistievieringen.
 Als dit niet mogelijk is wordt een viering van Woord en Communie gehouden.
 Zaterdag  17.00 uur  Sint Josephkerk
 Zaterdag  18.30 uur  Onze Lieve Vrouwekerk
 Zondag  09.30 uur  Heilige Maria Hemelvaart
 Zondag  09.30 uur  Onze Lieve Vrouwekerk
 Zondag  11.00 uur  Sint Josephkerk
 Elke week
 dinsdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 donderdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 Maandelijks
 1e dinsdag  14.30 uur  St. Josephkerk  Rozenkransgebed
 1e donderdag  19.00 uur  O.L. Vrouwekerk   Taizéviering
 1e zaterdag  10.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Stille zaterdag
 1e zondag en
 3e zondag
 11.00 uur

 O.L. Vrouwekerk
 Peuter/kleuterviering

 2e woensdag  10.00 uur  Steunpunt Zuid  Woord en Communie*
 2e zondag  11.00 uur  St. Josephkerk  Kindernevendienst
 3e dinsdag  14.30 uur   St. Josephkerk  Rozenkransgebed
 3e donderdag1  18.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Gebedsviering Sant'Egidio
 3e zondag  14.00 uur  St. Josephkerk  Eucharistie in het Arabisch
 4e woensdag2  14.00 uur  Steunpunt Zuid  Seniorenviering
 4e zondag3  14.00 uur  St. Josephkerk  Eucharistie in het Armeens
Bij hoogtijdagen zijn er extra peuter/kleutervieringen en kindernevendiensten,
voor actuele data: kijk in het overzicht weekeindvieringen of lees het in de nieuwsbrief.
 behalve juli en augustus
 2 behalve in augustus
 3 tot en met juni

Op meerdere plaatsen in Roosendaal en Nispen wordt er in mei enrozenkrans oktober de rozenkrans gebeden. Maar één groep komt 2x per maand bij elkaar. Dit doen zij al vanaf mei 1971.

Het wekelijks gebed werd gestart in de Fatimakerk en verhuisde via de sacristie van de Fatima naar de sacristie van de Sint Josephkerk.

Elke maand de 1e dinsdag en 3e dinsdag middag om 14.30 uur neemt men de kralensnoer ter hand en vraagt men - al biddend - Maria om voorspraak.

Meer informatie: De rozenkrans … hoe bid je dat?

De kapelberg toegewijd aan MariaKapelberg

Roosendaal kent een bijzondere Mariakapel. Hij staat aan de Deurlechtsestraat 5.

Meer gegevens vindt u op de eigen site van de kapelberg.com.


De Kapelberg - Deurlechtsestraat 5 - 4704 RP Roosendaal

Waar komt het vandaan?rozenkrans2

De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we bij de oude Egyptische kluizenaars aantreffen. Dit herhalend gebed leeft nog steeds in de oosterse kerken (het zogenaamde Jezusgebed), maar ook in andere godsdiensten zoals het hindoeisme, boeddhisme en de islam. Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept. Daarnaast nodig je Maria uit om met je mee te bidden, in jouw gebed tot God de Vader. In feite bid je dus samen met Maria de rozenkrans.

De feiten

Een doorsnee rozenkrans is een gebedssnoer met 60 kralen. Deze kralen zitten op het snoer in groepjes van 10 kralen (de zogenaamde ‘tientjes’) afgewisseld door steeds één losse kraal. Aan het begin (of uiteinde) van de rozenkrans vind je een kruisje gevolgd door één grote, 3 kleine, en weer één grote kraal, en dan vaak gevolgd door een medaille.

Hoe bid je de rozenkrans?

De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt.
Van oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie soorten: de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de glorievolle geheimen. Paus Johannes Paulus II heeft hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de lichtende geheimen, die gaan over het openbare leven van Jezus.

De blijde geheimen
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De droevige geheimen
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.

De lichtende geheimen
1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. De instelling door Jezus van de Eucharistie.

En dan nu: rozenkrans bidden in de praktijk.

1. Je begint bij het kruis en maakt een kruisteken:

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gevolgd door de geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is. ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, De gemeenschap van de heiligen, De vergeving van de zonden, De verrijzenis van het lichaam, En het eeuwig leven. Amen.

2. Bij de eerste losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gevolgd door een ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

3. Op de eerste van het groepje van 3 kralen bid je het volgende:
Ik groet u, dochter van God de Vader.

Gevolgd door een ‘Wees gegroet’:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

4. Op de tweede kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, moeder van God de Zoon.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

5. Op de derde kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

6. Bij de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door het ‘Onze Vader’.
Je noemt nu ook het eerste geheim, met daarbij een eigen gebedsintentie.

7. Op de eerste 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

8. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het tweede geheim en een eigen gebedsintentie.

9. Op de tweede 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

10. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het derde geheim en een eigen gebedsintentie.

11. Op de derde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

12. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vierde geheim en een eigen gebedsintentie.

13. Op de vierde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

14. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vijfde geheim en een eigen gebedsintentie.

15. Op de vijfde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

16. Sluit af met een ‘Eer aan de Vader’ en een kruisteken.

En nu?

Je hebt nu één rozenhoedje gebeden. Je kunt dit nu herhalen en een ander soort geheimen overwegen. Meestal worden eerst de blijde, dan de lichtende, vervolgens de droevige en dan de glorievolle geheimen gebeden. Je kunt ook één rozenhoedje bidden, en op een andere dag de andere geheimen overwegen.

[bron: www.jongkatholiek.nl]

designed by PJM Rademakers