Aan het begin van de maand november gaan onze gedachten meer dan anders uit naar familieleden en andere dierbare mensen die ons ontvallen zijn. Het is de tijd van het jaar waarin de kerk Allerheiligen en Allerzielen viert. Dit jaar krijgen deze twee bijzondere dagen een extra geladenheid door de vele slachtoffers van covid-19, waarbij sommigen in eenzaamheid zijn gestorven en familieleden geen echt afscheid hebben kunnen nemen.

In alle drie de kerken van de Sint Norbertusparochie is op maandag, 2 november om 19.00 uur een Allerzielenviering. In deze viering staan we stil bij het geheim van leven en sterven en bidden we voor onze overledenen. In het bijzonder willen we de parochianen herdenken die tussen half oktober 2019 en half oktober 2020 overleden zijn. Door de toepassing van coronamaatregelen kunnen wij helaas maar een beperkt aantal mensen laten deelnemen aan deze herdenkingsvieringen op Allerzielen. Daarom zullen wij dit jaar alleen de nabestaanden van de parochianen die tussen half oktober 2019 en half oktober 2020 overleden zijn uitnodigen voor 2 november.

De herdenking van alle andere overleden parochianen, familieleden en vrienden zal aandacht worden gegeven in de vieringen op zondagochtend, 1 november. Anders dan andere jaren zullen we dan het hoogfeest van Allerheiligen en van Allerzielen in één viering met elkaar verbinden. De vooraf opgegeven misintenties zullen dus op zondagochtend een plek krijgen. Op deze manier hopen we enerzijds zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen deel te kunnen nemen aan de jaarlijkse herdenking van de overledenen, anderzijds geven we zo families van overleden parochianen uit het voorbije jaar de ruimte om met meerdere mensen samen troost en bemoediging te vinden.

designed by PJM Rademakers