Open kerk
Géén weekendvieringen

Door de grote toename van het aantal besmettingen in Nederland zijn vorige week vrijdag extra RIVM-maatregelen afgekondigd door premier Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge. De besmettingsgraad is op dit ogenblik zelfs vele malen groter dan tijdens de eerste coronagolf. Een belangrijke aanleiding om ons intern te beraden hoe deze maatregelen te vertalen naar het parochieleven. Afgelopen maandag zijn daar nog de nieuwe afspraken voor de kerkelijke organisaties bijgekomen. Helaas hebben wij op dit ogenblik nog geen nieuw protocol ontvangen vanuit de Nederlandse bisschoppenconferentie terwijl wij als pastores en parochiebestuur merken dat de onrust in de parochie toeneemt door alle onduidelijkheid. Daarom hebben wij nu reeds de knoop doorgehakt.

Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, zullen vanaf komende zaterdag de weekendvieringen gedurende heel de maand oktober geen doorgang vinden. Afhankelijk van de dan geldende RIVM-maatregelen wordt bekeken of we dit beleid in november continueren, of dat we weer vieringen kunnen houden al dan niet fysiek of digitaal.

Net als tijdens de intelligente lockdown zullen wij elk weekend een korte liturgie via YouTube uitzenden waarin de misintenties een plek krijgen. Deze filmpjes zullen terug te vinden zijn in de digitale nieuwsbrief en op de website. Verder zullen alleen op zondag de drie kerkgebouwen geopend zijn op het tijdstip dat er een kerkdienst zou zijn en wel voor de duur van 1,5 uur. Dat wil zeggen: de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Roosendaal en de H. Maria Hemelvaartkerk in Nispen van 9.30-11.00u en de Sint Josephkerk in Roosendaal van 11.00-12.30u. Eenieder die dat wil, kan dan een kaarsje aansteken en ruimte maken voor persoonlijk gebed, rekening houdend met alle maatregelen die we tijdens de lockdown hebben getroffen: 1,5 meter afstand bewaren tot elkaar en de handen desinfecteren bij het betreden van de kerk. Er zal verder een beperkt aantal mensen tegelijk toegelaten worden tot het kerkgebouw. Tot slot nodigen wij u uit om een vrije gift achter te laten bij de uitgang én houdbare levensmiddelen voor de mand ‘Wij willen delen’. Dit laatste ter ondersteuning van de groeiende groep mensen die het niet meer lukt financieel de eindjes aan elkaar te knopen.

Wij realiseren ons dat deze beslissing pijn doet. Het is een keuze uit zorg voor de parochianen die ons zijn toevertrouwd en in solidariteit met de zovele maatschappelijke organisaties en individuele mensen die zwaar getroffen worden door de coronacrisis. Wij wensen u veel sterkte en Gods zegen toe.

Het pastorale team en parochiebestuur

designed by PJM Rademakers