In goed overleg met de bisschop van Breda zullen vanaf komend weekend de vieringen weer plaats vinden in de kerken van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.  In de H. Maria Hemelvaartkerk in Nispen zal er komende twee weekenden géén viering zijn.

In de weekendvieringen mogen maximaal 30 personen aan deelnemen, exclusief de mensen die daarin een functie vervullen. Kinderen, ook jonger dan 13 jaar, tellen mee in dit aantal. Gezien onze kerken ook na de intelligente lockdown druk werden bezocht, dient eenieder die wil deelnemen aan een viering zich vooraf aan te melden bij het secretariaat gevestigd bij de kerk waar men wil deelnemen:

Onze Lieve Vrouwekerk: 0165- 53 46 45;

St. Josephkerk: 0165-53 46 67.

U kunt zich aanmelden bij deze secretariaten op elke doordeweekse dag (maandag t/m vrijdag) van 9.00-11.30u. U kunt zich elke week voor deelname aan slechts één viering opgeven. Als de vieringen zowel op zaterdag als op zondag volgeboekt blijken, schuift uw deelname in overleg door naar een ander passend moment.  

Een bijkomende maatregel betreft het advies om een mondkapje te dragen wanneer u de kerk betreedt of verlaat. Eenmaal op uw zitplaats hoeft u uw mondkapje niet op te houden. Verder blijven de andere maatregelen van kracht zoals het desinfecteren van uw handen bij binnenkomst van de kerk én voor het ter communie gaan, alsook het bewaren van de voorgeschreven 1,5 meter afstand.

Binnenkort hopen wij telkens één van de weekendvieringen via livestream uit te kunnen zenden, zodat u vanop afstand digitaal toch mee kunt vieren als u niet in de gelegenheid bent in de kerk deel te nemen aan een viering. Allerlei voorbereidingen hiervoor  zijn gaande.

Tot slot zij vermeld dat de doordeweekse vieringen op dinsdag- en donderdagmorgen om 9.00u in Mariagaard blijven gehandhaafd. Gezien de grootte van de kapel kunnen er daar maximaal 22 mensen aan deelnemen.

Net als voorheen zullen wij met de noodzakelijke voorzichtigheid de weekendvieringen vormgeven. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Alleen samen houden wij het veilig.

Pastoraal team en parochiebestuur  

designed by PJM Rademakers