Beeldmerk SantEgidioEr zijn in Europa wezenlijke veranderingen gaande, die onze aandacht vragen. Als Sant'Egidio willen we daarom samen met de Taizé-groep bidden voor de vrede in Europa, maar ook voor de vrede in wel 26 andere plaatsen op de wereld, waar mensen tegenover elkaar staan.

We hebben daarom besloten niet te starten met onze gebruikelijke traditie van gebed met maaltijd, maar elke donderdag om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te bidden voor de vrede.

Het tijdstip is verschoven zodat we ons gebed goed afstemmen op het gebed van de Taizégroep.taizé Zij nemen op de eerste donderdag van de maand namelijk het stokje van Sant'Egidio over en bidden in de liturgische traditie van de oecumenische gemeenschap in Taizé.

We bidden dus elke donderdag om 19.00 uur voor de vrede opdat mensen zonder huis en haard, zonder angst, als broeders en zusters kunnen samenleven.

Donderdag 17 maart 19.00 uur
Donderdag 24 maart 19.00 uur
Donderdag 31 maart 19.00 uur
Donderdag 7 april 19.00 uur Taizé

Donderdag 14 april Vredesgebed wordt meegenomen in de Witte Donderdagvieringen in Nispen en in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Donderdag 21 april 19.00 uur
Donderdag 28 april 19.00 uur
Donderdag 5 mei 19.00 uur Taizé
Donderdag 12 mei 19.00 uur
Enz.

Namens de stuurgroep van Sant'Egidio
en de Taizégroep,

designed by PJM Rademakers