Als het weer het toelaat, wordt op zondag 14 augustus om 9.30u opnieuw het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming buiten in de Paterstuin gevierd, met eerst een eucharistieviering en dan een processie.
Vorig jaar werden we nog beperkt door coronamaatregelen, maar dit jaar hopen we het feest in volle vrijheid te kunnen vieringen.
Het Sint-Alfonskoor geniet in augustus van een welverdiende vakantie.
In plaats daarvan zal het feest worden opgeluisterd door de schola “Ad Te Levavi”, met leden uit het hele bisdom, onder leiding van Vincent Schoenmakers, die bepaald geen onbekende is in Roosendaal.
Vorig jaar waren er veel meer deelnemers dan het jaar daarvoor, ondanks corona.
Gaan we Maria in 2022 met nóg eens verdubbelde krachten eren?

Allen hartelijk welkom!

Op zondag 14 augustus is om 11.00 uur in de Sint Josephkerk dekruidenzegen “uitzwaaiviering” voor de bedevaart naar Kevelaer.

We houden dan de liturgie aan van Maria Tenhemelopneming en het koor zingt de liederen die ook in Kevelaer ten gehore gebracht gaan worden. In die viering is er een bloemen– en kruidenzegen. Dit is een gebruik dat ook in Limburg, Zuid-Duitsland en Oostenrijk nog leeft. U wordt verzocht een bosje bloemen en/ of kruiden mee te brengen en die bij het Mariabeeld te leggen. In de loop van de viering wordt dit gezegend en u kunt ze bij u thuis of bij iemand anders als droogboeket aan de muur hangen als huiszegen. De soort is onbelangrijk, zolang ze maar kleuren, geuren, mooi of geneeskrachtig zijn.

Activiteitenkapelberg 125jaar

  • Jaarlijkse landelijke viering van de Tamils – Zondag 4 september, 15.00 uur op De Kapelberg
    • Ter gelegenheid van Maria Geboorte

  • Oktoberviering – Zondag 16 oktober, 14.00 uur op De Kapelberg
    • Ter gelegenheid van Feest van de Rozenkrans – “Maria, u weet wel waarom”

Uitgave van een boek over “125 jaar De Kapelberg” in samenwerking met Spirit

Tentoonstelling in Museum Tongerlohuys over De Kapelberg, periode 9/9/2022 - 1/12/2022

  • Gelijktijdig met de tentoonstelling “Op zoek naar Brederoc” (nalatenschap van Kees Breed (1925-2017), missionaris van Mill Hill en kunstschilder).

Open Monumentendag – bus langs De Kapelberg – 10/11 september

Zie meer bij Kapelberg.com

Beeldmerk SantEgidioEr zijn in Europa wezenlijke veranderingen gaande, die onze aandacht vragen. Als Sant'Egidio willen we daarom samen met de Taizé-groep bidden voor de vrede in Europa, maar ook voor de vrede in wel 26 andere plaatsen op de wereld, waar mensen tegenover elkaar staan.

We hebben daarom besloten niet te starten met onze gebruikelijke traditie van gebed met maaltijd, maar elke donderdag om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te bidden voor de vrede.

Livestream viering

Van te voren staat er al een afbeelding klaar op deze pagina, maar dat is stilstaand beeld!
De livestream gaat ongeveer een kwartier voor aanvang van de viering van start.

Aansluiten bij de collecte? Maak uw bedrag over op NL 36 RABO 014 79 82 898 t.n.v. Sint Norbertusparochie.

Als u later kijkt sleep dan de tijdbalk naar 15 minuten zie afbeelding
onderbalk livestreaming

7 augustus 11.00 uur van uit St Josephkerk

31 juli 09.30 uur van uit O.L.Vrouwekerk

24 juli 09.30 uur van uit H. Maria Hemelvaart te Nispen

U kunt alle voorgaande uitzendingen van onze parochie
terug zien op ons YouTube kanaal

Link naar You Tube

Tijd  Plaats  Voorganger(s)   Viering Koor 
Als u bij de viering Livestream ziet staan zal deze worden
uitgezonden op YouTube.
19e Zondag door het jaar
 Zaterdag 6 augustus
 17.00  St Josephkerk   Marc Lindeijer SJ  Eucharistie 
 17.00  Mariagaard  Bert Wooning  Eucharistie   K. Braspenning
 Zondag 7 augustus     
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Marc Lindeijer SJ   Eucharistie 
 09.30  O.L.Vrouwe  Antony Varghese    Eucharistie  
 11.00  St Joseph
 Livestream
 Antony Varghese    Eucharistie    Zomerkoor
 N. Wegman
Maria Tenhemelopneming
 Zaterdag 13 augustus
 17.00  St Joseph  Bert Wooning   Eucharistie   C. van Beek
 17.00  Mariagaard  Antony Varghese    Eucharistie    T. Raats
 Zondag 14 augustus
 09.30  H.M.
 Hemelvaart 
 Livestream
 Bert Wooning  Eucharistie    St. Caecilia
 D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe   Marc Lindeijer SJ   Eucharistie    T. Raats
Bedevaart Keavelaer     
 11.00  St Joseph  Rini van Broekhoven  Eucharistie    Kevelaerkoor
 E. Oomen
21e zondag door het jaar 
 Zaterdag 20 augustus
 17.00  St Joseph  Antony Varghese    Eucharistie  
 17.00  Mariagaard  Marc Lindeijer SJ   Eucharistie   T. Raats 
 Zondag 21 augustus     
 09.30  H.M.
 Hemelvaart 
 Antony Varghese    Eucharistie    J. Goorden
 09.30  O.L.Vrouwe
 Livestream
 Marc Lindeijer SJ  Eucharistie    T. Raats
 11.00  St Joseph  Marc Lindeijer SJ   Eucharistie   Zomerkoor
 N. Wegman
22e Zondag door het jaar
 zaterdag 27 augustus
 17.00  St Joseph  Bert Wooning   Eucharistie    C. van Beek
 17.00  Mariagaard Antony Varghese  Eucharistie    T. Raats
 Zondag 28 augustus     
 09.30  H.M.
 Hemelvaart
 Fons Burm   Eucharistie    J. Goorden
 09.30  O.L.Vrouwe   Antony Varghese    Eucharistie    St Alfonsus
 T. Raats
 11.00  St Joseph
 Livestream
 Rini van Broekhoven  Eucharistie    Zomerkoor
 C. van Beek

  Voor opmerkingen of vragen over de vieringen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Zaterdag en zondagsvieringen
 Deze vieringen zijn zoveel als mogelijk eucharistievieringen.
 Als dit niet mogelijk is wordt een viering van Woord en Communie gehouden.
 Zaterdag  17.00 uur  Sint Josephkerk in Dagkapel/Sacristie
 Zaterdag  17.00 uur  Mariagaard
 Zondag  09.30 uur  Heilige Maria Hemelvaart
 Zondag  09.30 uur  Onze Lieve Vrouwekerk
 Zondag  11.00 uur  Sint Josephkerk
 Elke week
 dinsdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 donderdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 Maandelijks
 1e dinsdag  14.30 uur  St. Josephkerk  Rozenkransgebed
 3e dinsdag  14.30 uur  St. Josephkerk  Rozenkransgebed
 1e donderdag  19.00 uur  O.L. Vrouwekerk   Taizéviering
 1e zaterdag  10.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Stille zaterdag
 1e zondag  11.00 uur
 O.L. Vrouwekerk  Peuter/kleuterviering
 1e woensdag  12.00 of
 12.30 uur
 Steunpunt Zuid  Lunch of Pannenkoek
 2e woensdag  14.00 uur  Steunpunt Zuid  Eucharistieviering
 4e woensdag  14.00 uur  Steunpunt Zuid  Seniorenviering
 3e zondag  11.00 uur  St. Josephkerk  Kindernevendienst
 2e zondag2  18:00 uur  St. Josephkerk  Vietnamese viering
 5e zondag2  14.00 uur  St. Josephkerk  Armeense viering
 3e donderdag1  18.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Gebedsviering Sant'Egidio
Bij hoogtijdagen zijn er extra peuter/kleutervieringen en kindernevendiensten,
voor actuele data: kijk in het overzicht weekeindvieringen of lees het in de nieuwsbrief.
 behalve juli en augustus
 2 Zie rooster Weekend vieringen

Op meerdere plaatsen in Roosendaal en Nispen wordt er in mei enrozenkrans oktober de rozenkrans gebeden. Maar één groep komt 2x per maand bij elkaar. Dit doen zij al vanaf mei 1971.

Het wekelijks gebed werd gestart in de Fatimakerk en verhuisde via de sacristie van de Fatima naar de sacristie van de Sint Josephkerk.

Elke maand de 1e dinsdag en 3e dinsdag middag om 14.30 uur neemt men de kralensnoer ter hand en vraagt men - al biddend - Maria om voorspraak.

Meer informatie: De rozenkrans … hoe bid je dat?

De kapelberg toegewijd aan MariaKapelberg

Roosendaal kent een bijzondere Mariakapel. Hij staat aan de Deurlechtsestraat 5.

Meer gegevens vindt u op de eigen site van de kapelberg.com.


De Kapelberg - Deurlechtsestraat 5 - 4704 RP Roosendaal

Waar komt het vandaan?rozenkrans2

De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we bij de oude Egyptische kluizenaars aantreffen. Dit herhalend gebed leeft nog steeds in de oosterse kerken (het zogenaamde Jezusgebed), maar ook in andere godsdiensten zoals het hindoeisme, boeddhisme en de islam. Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept. Daarnaast nodig je Maria uit om met je mee te bidden, in jouw gebed tot God de Vader. In feite bid je dus samen met Maria de rozenkrans.

De feiten

Een doorsnee rozenkrans is een gebedssnoer met 60 kralen. Deze kralen zitten op het snoer in groepjes van 10 kralen (de zogenaamde ‘tientjes’) afgewisseld door steeds één losse kraal. Aan het begin (of uiteinde) van de rozenkrans vind je een kruisje gevolgd door één grote, 3 kleine, en weer één grote kraal, en dan vaak gevolgd door een medaille.

Hoe bid je de rozenkrans?

De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt.
Van oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie soorten: de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de glorievolle geheimen. Paus Johannes Paulus II heeft hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de lichtende geheimen, die gaan over het openbare leven van Jezus.

De blijde geheimen
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De droevige geheimen
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.

De lichtende geheimen
1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. De instelling door Jezus van de Eucharistie.

En dan nu: rozenkrans bidden in de praktijk.

1. Je begint bij het kruis en maakt een kruisteken:

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gevolgd door de geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is. ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, De gemeenschap van de heiligen, De vergeving van de zonden, De verrijzenis van het lichaam, En het eeuwig leven. Amen.

2. Bij de eerste losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gevolgd door een ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

3. Op de eerste van het groepje van 3 kralen bid je het volgende:
Ik groet u, dochter van God de Vader.

Gevolgd door een ‘Wees gegroet’:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

4. Op de tweede kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, moeder van God de Zoon.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

5. Op de derde kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

6. Bij de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door het ‘Onze Vader’.
Je noemt nu ook het eerste geheim, met daarbij een eigen gebedsintentie.

7. Op de eerste 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

8. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het tweede geheim en een eigen gebedsintentie.

9. Op de tweede 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

10. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het derde geheim en een eigen gebedsintentie.

11. Op de derde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

12. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vierde geheim en een eigen gebedsintentie.

13. Op de vierde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

14. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vijfde geheim en een eigen gebedsintentie.

15. Op de vijfde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

16. Sluit af met een ‘Eer aan de Vader’ en een kruisteken.

En nu?

Je hebt nu één rozenhoedje gebeden. Je kunt dit nu herhalen en een ander soort geheimen overwegen. Meestal worden eerst de blijde, dan de lichtende, vervolgens de droevige en dan de glorievolle geheimen gebeden. Je kunt ook één rozenhoedje bidden, en op een andere dag de andere geheimen overwegen.

[bron: www.jongkatholiek.nl]

designed by PJM Rademakers