wijzijntraverseDe Sint Norbertusparochie en WijZijn Traversegroep ondertekenden deze week een overeenkomst voor het gebruik van De Goede Herder als ontmoetingscentrum. De Goede Herder is eigendom van de Sint Norbertusparochie, maar is sinds 2016 aan de eredienst onttrokken en wordt sindsdien soms verhuurd. De parochie en WijZijn Traversegroep sloten in december al een overeenkomst voor een drietal maanden, om de jongeren in de wijk een plek te geven om elkaar te kunnen ontmoeten en talentontwikkeling te bevorderen. Door de Goede Herder weer een gebruiksfunctie te geven is het gebouw minder gevoelig voor vandalisme. Ook de gemeente Roosendaal ondersteunt dit initiatief.

Levensweg is een interactief project voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Met een gezinsboekje, filmpjes, opdrachten, verhalen en nog veel meer.

Alle deelnemers ontvangen geregeld een nieuwsbrief met bijvoorbeeld filmpjes en meer uitleg.
De filmpjes worden ook steeds op deze pagina geplaatst. Om de volgorde aan te houden die in het veertigdagenproject gebruikt wordt, staan de nieuwste filmpjes onderaan. Onder het filmpje ziet u een link staan, die verwijst naar nieuwsbrief die aan de kinderen is verzonden.

De film van de Palmzondag en de zevende nieuwsbrief staan op de volgende pagina!

Jozef2Precies 150 jaar nadat St. Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk heeft de Paus aangekondigd dat er een bijzonder Jozefjaar is ingegaan op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen.

Dit jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten.

Lees hier volledig artikel RKkerk

Fr James MaltonDe conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’, die op 24 en 25 maart jl. gehouden zou worden, is tot nader order helaas uitgesteld.

Op zijn vroegst zal de conferentie vanwege de coronamaatregelen gehouden worden in het najaar van 2021. Totdat er een fysieke ontmoeting met grote groep veilig kan plaatsvinden, wordt er in samenwerking met verschillende partners een programma opgezet om het proces van parochievernieuwing te stimuleren

Hallo jongens en meisjes,

Ben je tussen 1 en 7 jaar? Dan ben je van harte welkom bij de peuterkleuterviering.
Iedere 1e zondag van de maand wordt deze leuke en leerzame viering speciaal voor jullie om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Kerk gehouden.peuter 1

Tijdens elke viering vertelt Pastor Mary een bijzonder verhaal.
Samen zingen we vrolijke liedjes.

peuter 2Er wordt geknutseld en we ontdekken alle mooie plekken in de kerk.


Ook jullie ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s zijn van harte welkom.

 

Hieronder vind je alle vieringen die nog gaan komen:
• Vrijdag 25 december 2020   Kerstviering voor het hele gezin
• Zondag 7 februari 2021   Maria Lichtmis
• Zondag 7 maart 2021   De tafel van Jezus
• Zondag 4 april 2021   Paasviering voor het hele gezin
• Zondag 2 mei 2021   De heiligen in de kerk
• Zondag 23 mei 2021   Pinksterviering voor het hele gezin
• Zondag 4 juli 2021   Slotviering voor alle kinderen

Jij komt toch ook?peuter 3

Tot gauw!
Pastor Mary, Chantal, Ilona, Ria en Martina

Werkgroep peuterkleuterviering
Sint Norbertusparochie Roosendaal

aandacht – contact – participatie – zingeving
project seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid
president Kennedylaan 73, 4707 AW Roosendaal, 0165-547158

Op 1 januari 2017 is in de Sint Norbertusparochie het project ‘Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid’ van start gegaan. Dit project wil graag antwoord bieden op de behoefte aan sociale contacten, betekenisvolle participatie en zingeving bij senioren die voelen dat ze kwetsbaarder worden en het risico lopen te vereenzamen.
Eenzaamheid onder ouderen is in de huidige samenleving een groeiend probleem. Daarnaast wordt door het accent van de overheid op het langer thuis wonen en de zelfredzaamheid van ouderen weliswaar ingegaan op een verlangen van ouderen, maar wordt de druk op mantelzorgers wel steeds hoger. Deze problematiek speelt zeker ook in Roosendaal-Zuid. In de wijk De Kroeven woont het grootste aantal senioren van Roosendaal.

Jong Katholiek Roosendaal is opgericht op 14 februari 2014. Hiervoor was reeds een kleine jongerengroep actief welke is ontstaan na het initiatief om samen met een aantal jongeren naar de Stille Omgang in Amsterdam te gaan. Daar werd de basis gelegd voor wat nu een enthousiaste groep jonge gelovigen is. Een groep die als doel heeft jongeren zich thuis te laten voelen binnen de kerk.

In deze agenda staan alle afspraken van de Sint Norbertusparochie.

designed by PJM Rademakers