De restauratie van de uit 1890 daterende Kerstgroep van de Paterskerstgroep OLVrouwe Redemptoristen loopt voorspoedig. Maandag 16 november zijn de laatste beelden t.w. de drie Koningen en de Knikengel opgehaald. Er is goede hoop dat ook deze beelden vóór Kerstmis gerestaureerd zijn. De andere beelden zijn inmiddels volledig gerestaureerd en afgeleverd.

Gedurende de Kersttijd zal de groep in volle glorie te bezichtigen zijn in de Onze Lieve Vrouwekerk.


Meerdere parochianen hebben een beeld “geadopteerd” of hebben een gulle gift gedaan. Dankzij hun bijdragen is het mogelijk geworden het grootste gedeelte van de restauratie bij elkaar te krijgen. We zijn hen veel dank verschuldigd!!

Waar eens achter in de kerk de volledige Kerstgroep was opgesteld staat nog wel de “melkbus” voor giften. De werkgroep hoopt dat de melkbus de komende periode nog “wat” gevuld gaat worden. Het tekort bedraagt een kleine € 1.000,00. Ook kunnen giften worden overgemaakt op bankrekening: NL63 RABO 0168 983397 t.n.v. Stichting Orgelfonds onder vermelding van Restauratie Kerstgroep O.L.V.

De werkgroep dankt u héél hartelijk voor uw bijdrage !!

designed by PJM Rademakers