40dagentijd locatielogo

Inspiratieproject veertigdagentijd
‘Ik ben er voor jou’

Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven.
Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven,
Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,
naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht;
Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.
Matteüs 25: 35-36

7werkenvanbarmhartigheid ruus bartlema

Inspiratieproject veertigdagentijd: ‘Ik ben er voor jou’

Waar halen we de komende tijd onze inspiratie vandaan, nu er door het coronavirus al zo lang een grote rem is gezet op ons sociale leven? Nog steeds mogen we elkaar amper ontmoeten, laat staan vasthouden. Noodgedwongen leven op té grote afstand van elkaar. Veel mensen, jong en oud, voelen zich eenzaam en somber. Hoe kunnen we hen wat soelaas bieden?

De Sint Norbertusparochie, Protestante Gemeente Roosendaal (PGR) en Spirit in Roosendaal gaan de komende tijd inspiratie zoeken in de stad. Voor christenen begint volgende week woensdag immers de Veertigdagentijd, vanouds een periode van bezinning voorafgaand aan Pasen. Geïnspireerd door de Bijbelse zeven werken van barmhartigheid verschijnt vanaf volgende week woensdag, wekelijks tot aan Pasen, een interview met een professional of vrijwilliger die er dag in dag uit is voor anderen. We vragen naar hun inspiratie om hun werk te blijven doen, in de hoop dat ze ook ons inspireren.

Interviews in de stad

De zeven werken van barmhartigheid zijn: zieken bezoeken, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen gastvrij ontvangen, naakten kleden, hongerigen te eten geven, doden begraven, gevangenen bezoeken.
Daar sluiten de interviews bij aan met:
Freijkje van Gennip, geestelijke verzorger bij Bravis ziekenhuizen (Bergen op Zoom en Roosendaal);
Cas van Beek, vrijwilliger bij Sant’Egidio Roosendaal;
Rick Pels, coördinator bij Vluchtelingenwerk Roosendaal;
Robert Breedveld van Looma B.V., van Looma B.V., bieden werken aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
Ermelinde van den Bouwhuijsen, van Voedselbank Goed ontmoet;
Annette van de Meene, directeur van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede;
Ron Colin, geestelijk verzorger in een gevangenis.
Allen geven op een eigentijdse manier gestalte aan een van de werken van barmhartigheid.

Veertigdagenkalender

Voor meer inspiratie in de komende periode hebben de parochie, de protestantse gemeente en Spirit een kalender samengesteld onder de titel ‘Ik ben er voor jou’. Ook hierin vormen de zeven werken van barmhartigheid de rode draad. Elke week wordt een werk van barmhartigheid belicht met voor elke dag van die week een inspirerende bijdrage vanuit hedendaagse beeldende kunst, muziek, en bijbel. De kalender eindigt op tweede paasdag. Op die dag vragen we aandacht voor een nieuw achtste werk van barmhartigheid: zorg voor de schepping!
De veertigdagenkalender is via de digitale nieuwsbrief en de websites van de Sint Norbertusparochie, van de PGR en van Spirit in Roosendaal te downloaden, hier>>>

Websites:

www.sint-norbertusparochie.nl

www.pgrkruiskerk.nl

www.spiritinroosendaal.nl

designed by PJM Rademakers