Het rouwcafé is bedoeld voor mensen die verlies geleden hebben. Tijdens het rouwcafé zal Margot van Rijn stilstaan bij rouw vanuit individueel en maatschappelijk perspectief.
Op maandag 27 juni van 19:30 tot 21:30 uur in het Buurthuis Dijksteeke, Dijkcentrum 191 in Roosendaal. U bent welkom vanaf 19.15 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Noteer het alvast in uw agenda!

designed by PJM Rademakers