2-3 januari 2021 Vluchtelingen UNHCR.
De januari collecte is zoals gebruikelijk in samenwerking- en in samenspraak met de Protestante Gemeente. UNHCR biedt levensreddende hulp en helpt miljoenen vluchtelingen bij het opbouwen van een beter bestaan. Zij zorgt voor onderdak, voedsel, schoon drinkwater, medische zorg en andere noodzakelijke goederen. Voor mensen die willen terugkeren naar huis regelt zij vervoer en hulppakketten en zorgt zij voor nieuwe middelen van bestaan. Dat kan zij niet zonder onze hulp.

6-7 februari Caritas
Caritas geeft noodzakelijke hulp in onze eigen omgeving. De actie Wij Willen Delen waarbij kerkgangers worden uitgenodigd om in een mand een houdbaar levensmiddel (of ander product) achter te laten, zorgt maandelijks voor voedselpakketten voor gezinnen die onder de armoedegrens moeten leven.
Deze pakketten zijn voor hen een welkome aanvulling.

6 en 7 maart Caritas
De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Daarvoor houden wij in deze viering de Caritascollecte.

10-11 april Caritas
Caritas verleent financiële steun aan katholieke organisaties, met name daar waar overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt, zoals Roepingenzondag (Frenckenstichting Breda)en de diocesane diaconie, die projecten in het gehele Bisdom verzorgt.

1-2 mei Roepingenzondag
Paus Franciscus refereert aan het Evangelie en zegt hierover onder andere: Zo gebeurt het ook in het hart van de leerlingen, die, geroepen als ze zijn om de Meester van Nazareth te volgen, moeten besluiten naar de andere oever te gaan en moedig ervoor moeten kiezen de eigen zekerheden achter te laten en de Heer te volgen.

5-6 juni Zondag van de Diaconie
Speciale aandacht dit weekend voor de Diaconie door ons bisdom. De Caritascollecte is bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenschap. Enkele projecten die door het Bisdom zijn uitgevoerd: Parochies aan de slag voor kwetsbaren en De Nieuwe Diaconie in Nieuwe parochies.
Vandaag zal ook de rozenactie weer plaatsvinden.

3-4 juli Nederlandse missionarissen
Vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander werken de missionarissen en missionair werkers voor mensen in de dagelijkse strijd om te overleven. Missionarissen en missiewerkers geloven in de kracht van kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

7-8 augustus Hospice Roosdonck
De opbrengst van vandaag en die van de Protestantse gemeente Roosendaal gaat naar Stichting Hospice Roosdonck. In hospice Roosdonck verblijven terminaal zieke mensen tot hun overlijden in een warme, huiselijke sfeer. Een team van goed opgeleide medewerkers en vrijwilligers verzorgen deze mesnen. In totaal zijn er zestien ruime en goed uitgeruste appartementen. Ook zijn er prettige verblijfsruimten en een buitenruimte voor ontvangst van familie en vrienden.

28-29 augustus MIVA
MIVA is met haar tijd meegegaan. Zij zijn nog steeds het enige goede doel in Nederland dat zich richt op ondersteuning met vervoersmiddelen. Tegenwoordig ook communicatiemiddelen. Het werk van de missionarissen is echter grotendeels overgenomen door lokale organisaties. Deze zijn soms nog verbonden aan de katholieke kerk, maar vaak ook niet. De kern van het werk van MIVA blijft hetzelfde: mensen die het als hun roeping zien anderen te helpen, steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

2-3 oktober Wereldmissiedag van de kinderen
Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Elk jaar staat een ander land centraal.

6-7 november Caritas.
Caritas steunt HIPhelpt. Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags. HipHelpt Roosendaal zorgt ervoor dat er dan hulp komt.

4-5 december Caritas
Het blijkt bijna weer iedere dag. Ondanks de welvaart binnen onze huidige maatschappij zijn er helaas nog steeds mensen die geholpen moeten worden toch zeker in deze uitzonderlijke tijden van en na de coronacrisis. Als Caritas proberen wij hulp te bieden aan deze mensen.
Parochiële Caritasinstelling St Norbertusparochie

In de Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te zijn of blijven bij de noden in de samenleving.

Hulpvragen.

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) hulp door de Caritasinstelling in Roosendaal kunt u contact opnemen met een van de pastores of via een professionele hulpverleningsinstantie. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Onze Lieve Vrouwekerk
Kade 23
4703 GA Roosendaal
tel.: 0165 534 645

St Josephkerk
St Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel.: 0165 534 667

Maria Hemelvaartkerk
Kerkplein 7
4709 BJ Nispen
tel.: 0165 365 394

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75
Mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

designed by PJM Rademakers