In de O.L.Vrouwekerk wordt het hele jaar door kleding ingezameld.legerdesheils

In eerste instantie wordt aan gezinnen die dat nodig hebben de gelegenheid geboden om te zien of er iets voor hen bij is of de kleding wordt gebracht bij gezinnen die via allerlei hulpinstanties bij ons bekend zijn en er om gevraagd hebben.

Alle overige kleding wordt opgehaald door het Leger des Heils en is bestemd voor mensen die het hard nodig hebben. Wij hebben een vaste lijn met het Leger omdat wij denken dat die organisatie er een is die bij uitstek geschikt is om voor een verantwoorde verdeling te zorgen.

Inzamelen doen we wel en de kleding komt altijd goed terecht.
Wilt u ons blijven steunen zodat wij mensen, die het nodig hebben, kunnen blijven helpen?

Hartelijk dank voor uw meedenken en meewerken.

designed by PJM Rademakers