Op 15 en 22 november zijn er informatieavonden voor de ouders van kinderen die in 2019 de Eerste H. Communie willen doen.
De eerste avond is bedoeld voor degenen die zijn aangemeld voor de Eerste Communieviering op 12 mei in de Moeder Godskerk, voor de tweede avond zijn de ouders uitgenodigd van de kinderen die op 19 mei in de O.L. Vrouwekerk en op 26 mei in de St. Josephkerk de Eerste Communie ontvangen.


Beide avonden worden gehouden in de ontmoetingsruimte van de Moeder Godskerk. Ze beginnen om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.00 uur.
Tijdens deze ouderavond wordt verteld hoe de voorbereiding op de Eerste Communie is georganiseerd, wat de inhoud ervan is en wat er van ouders en kinderen wordt verwacht.

designed by PJM Rademakers