De Nederlandse bisschoppen hebben gezamenlijk een protocol 'Kerkelijk Leven op anderhalve meter' vastgesteld. Dit wordt gebruikt bij de vieringen in de coronatijd.

Link naar Het protocol voor Parochianen

Deze organisatie ondersteunt missionarissen en missionaire werkers wereldwijd. Deze mensen blijven de bevolking nabij, ook tijdens de coronacrisis.

designed by PJM Rademakers