pausfrancisusAan het eind van het Jaar van Barmhartigheid heeft paus Franciscus in 2016 de Werelddag van de Armen ingesteld op de 33e zondag door het jaar. Dit jaar is dat op 18 november 2018.

Deze Werelddag van de Armen wil een teken zijn van de bereidheid om te delen met mensen in nood. De paus zelf zal in Rome mensen uitnodigen voor een gezamenlijke maaltijd. En net als vorig jaar, toen er tijdelijk een medisch centrum werd ingericht bij het Vaticaan, zullen er in de week voorafgaand aan de Werelddag van de Armen activiteiten plaats vinden. In het verlengde hiervan roept onze bisschop van Breda alle parochies, diaconale werkgroepen en caritasinstellingen op zich hierbij aan te sluiten met eigen activiteiten. 

Tijdens het diaconale beraad waaraan alle diaconale werkgroepen van onze parochie, inclusief de Caritas en Sant’Egidio, is afgesproken om op zondag 11 november in de liturgie bijzondere aandacht te schenken aan de Werelddag van de Armen. Het is die dag Sint Maarten; deze heilige toonde zovele eeuwen geleden zijn bereidheid om te delen toen hij de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Onder zijn inspiratie moedigen we eenieder aan deel te nemen aan één of meerdere van volgende 3 acties:

  • de manden van ‘Wij willen delen’ extra rijkelijk vullen met houdbare voedselproducten en verzorgingsmiddelen;
  • baby- en kinderkleding inleveren voor de arme gezinnen in Roosendaal en Nispen;
  • de kinderen worden uitgenodigd om een schoendoos gevuld met bruikbaar en gaaf speelgoed, schoolspullen en/of toiletartikelen mee te brengen naar de kinderwoorddienst in de Sint Joseph (zie bericht Kindernevendienst 11 november).

Op elke kerkplek kunnen op 11 november bovengenoemde zaken worden ingeleverd voor de aanvang van de zondagse viering. Bent u niet in de gelegenheid om dan iets bij te dragen, dan kunt u tot en met 18 november ’s morgens, tijdens de openingstijd van de secretariaten van elke parochiekern, of voorafgaand aan de viering op 17 en 18 november 2018 alsnog uw gaven inleveren.

We hopen dat velen hier enthousiast gehoor aan geven.

Pastor Petra 

designed by PJM Rademakers