Deze organisatie ondersteunt missionarissen en missionaire werkers wereldwijd. Deze mensen blijven de bevolking nabij, ook tijdens de coronacrisis.

Normaal worden zij in het zonnetje gezet in de week voorafgaand aan Pinksteren en wordt er met Pinksteren voor gecollecteerd in de kerk. Zeker dit jaar, want in 2020 bestaat de organisatie 50 jaar. Echter, nu staat alles een beetje op een laag pitje omdat er nog wat twijfel heerst over de kerkdiensten. In de Sint Norbertusparochie zijn er nog geen vieringen maar wel zijn de kerken open op de zaterdagmiddag vóór Pinksteren, en op de ochtend van Eerste Pinksterdag. Dan staan er collectebussen en liggen er folders met uitleg. Ook kunt u overmaken naar WNM, NL30RABO 01712 11112. Dit kan ook via de website: weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/

Met uw bijdrage worden ook de kosten betaald voor een welverdiend verlof en de hoge ziektekosten. Hartelijk dank!

designed by PJM Rademakers