Pastor Petra Versnel heeft weer een nieuw inspiratieboekje gemaakt. Dit keer voor de zomertijd, zodat ook wie het nog niet aandurft of kan om naar de weekendvieringen te komen toch kan blijven meeleven met de liturgie. Deze boekjes zijn achterin de kerk te vinden of tijdens de openingstijden doordeweeks op te halen bij de diverse secretariaten. Mocht u iemand kennen die hier veel steun aan kan beleven, neem dan een exemplaar voor deze persoon mee. Een vrije gift voor deze boekjes is altijd welkom.

Klik hier voor boekje

Na de persconferentie van de overheid met aangekondigde versoepelingen eerder deze week, zullen de bisschoppen zich weer gaan buigen over de maatregelen voor de kerk. Daaruit zal weer een schrijven volgen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk deze week niet meer gebeuren. Tot het moment van de nieuwe besluiten van de bisschoppen, geformuleerd in een officieel schrijven, blijven de maatregelen die gelden vanaf 1 juni voor de periode vanaf 1 juli van kracht.

“Onze deelname aan de chrismamis is ten diepste een daad van geloof. Het Schriftwoord, waarover Jezus spreekt en dat Hij op zichzelf toepast, mogen wij nu op ons toepassen.” Dit preekte bisschop Liesen op woensdag 28 maart tijdens de chrismamis. “Door onze verbondenheid met Hem hebben wij de Geest ontvangen en zijn ook wij gezalfd. Wij hebben dus de geloofskeuze gemaakt om als kerk bijeen te komen, om getuigen te zijn van de Blijde boodschap, hier en nu.”

Lees meer >>>

Tijd  Plaats  Voorganger(s)   Viering Koor 
Negentiende zondag door het jaar
 Zaterdag 8 augustus
 17.00  St. Joseph  Ronald van Bronswijk  Eucharistie  H. vd Linden
 18.30  O.L.Vrouwe  Ronald van Bronswijk  Eucharistie  C.v.Beek
 Zondag 9 augustus
 09.30  H.M. Hemelvaart  Ronald van Bronswijk  Eucharistie  S.vd Berg
 09.30  O.L.Vrouwe  Piet Swinne  Eucharistie  T. Raats
 11.00  St. Joseph  Piet Swinne  Eucharistie   J. Buijs
Maria Tenhemelopneming
 Zaterdag 15 augustus
 17.00  St. Joseph  Mary Zopfi  Woord en
 Communie
 Kuidenzegen
 A. Oerlemans
 18.30  O.L.Vrouwe  Mary Zopfi  Woord en
 Communie
 T. Taats
 Zondag 16 augustus
 09.30  H.M. Hemelvaart  Ronald van Bronswijk  Eucharistie  St. Caecilia
 09.30  O.L.Vrouwe  Mary Zopfi  Woord en
 Communie
 Buitenviering
 T. Raats
 11.00  St. Joseph  Ronald van Bronswijk  Eucharistie
 Kruidenzegen
 C.v. Beek
Een-en-twintigste zondag door het jaar
 Zaterdag 22 augustus
 17.00  St. Joseph  Mary Zopfi  Woord en
 Communie
 N. Wegman
 18.30  O.L.Vrouwe  Mary Zopfi  Woord en
 Communie
 H. vd Linden
 Zondag 23 augustus
 09.30  H.M. Hemelvaart  Mary Zopfi  Woord en
 Communie
 D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe  Piet Swinne  Eucharistie  J. Buijs
 11.00  St. Joseph  Piet Swinne  Eucharistie  S. vd Berg
Twee-en-twintigste zondag door jaar
 Zaterdag 29 augustus
 17.00  St. Joseph  Petra Versnel  Woord en
 Communie
 J. Goorden
 18.30  O.L.Vrouwe  Petra Versnel  Woord en
 Communie
 J. Buijs
 Zondag 30 augustus
 09.30  H.M. Hemelvaart  Rini van Broekhoven  Eucharistie  D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe  Petra Versnel  Woord en
 Communie
 T. Raats
 11.00  St. Joseph  Petra Versnel  Woord en
 Communie
 C v. Beek
Drie-en-twintigste zondag door het jaar
 Zaterdag 5 september
 17.00  St. Joseph  Petra Versnel  Woord en
 Communie
 A. Buijs
 18.30  O.L.Vrouwe  Petra Versnel  Woord en
 Communie
 T. Raats
 Zondag 6 september
 09.30  H.M. Hemelvaart  Petra Versnel  Woord en
 Communie
 Cadans
 09.30  O.L.Vrouwe  Ronald van Bronswijk  Eucharistie  T. Raats
 11.00  St. Joseph  Ronald van Bronswijk  Eucharistie  N. Wegman
Vier-en-twintigste zondag door het jaar
 Zaterdag 11 september
Geen vieringen
 Startviering nieuw werkjaar
 Zondag 13 september
 09.30  H.M. Hemelvaart  Piet Swinne
 Mary Zopfi
 Eucharistie  D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe  Ronald van Bronswijk
 Petra Versnel
 Eucharistie  T. Raats
 11.00  St. Joseph  Ronald van Bronswijk
 Petra Versnel

 Mary Zopfi
 Eucharistie +
 Kinderwoord
 J. Buijs
Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
 Zaterdag 19 september
 17.00  St. Joseph  Ronald van Bronswijk  Eucharistie  A. Oerlemans
 18.30  O.L.Vrouwe  Ronald van Bronswijk  Eucharistie  T. Raats
 Zondag 20 september
 09.30  H.M. Hemelvaart  Ronald van Bronswijk  D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe  Mary Zopfi
 A. v.d Bor
 Oecumenische
 viering
 11.00  St. Joseph  Ronald van Bronswijk  Eucharistie  C. van Beek
Zes-en-twintigste zondag door het jaar
 Zaterdag 26 september
 17.00  St. Joseph  Petra Versnel  Woord en
 Communie
 A. Buijs
 18.30  O.L.Vrouwe  Petra Versnel  Woord en
 Communie
 H. v.d. Linden
 Zondag 27 september
 09.30  H.M. Hemelvaart  Rini van Broekhoven  Eucharistie  D. Wauters
 09.30  O.L.Vrouwe  Piet Swinne
 Petra Versnel
 Eucharistie  T. Raats
 11.00  St. Joseph  Piet Swinne
 Petra Versnel
 Eucharistie

Voor opmerkingen of vragen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Zaterdag en zondagsvieringen
 Deze vieringen zijn zoveel als mogelijk eucharistievieringen.
 Als dit niet mogelijk is wordt een viering van Woord en Communie gehouden.
 Zaterdag  17.00 uur  Sint Josephkerk
 Zaterdag  18.30 uur  Onze Lieve Vrouwekerk
 Zondag  09.30 uur  Heilige Maria Hemelvaart
 Zondag  09.30 uur  Onze Lieve Vrouwekerk
 Zondag  11.00 uur  Sint Josephkerk
 Elke week - Mariagaard in de maand juli gesloten
 dinsdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 dinsdag  14.30 uur  St. Josephkerk  Rozenkransgebed
 donderdag  09.00 uur  Mariagaard  Eucharistieviering
 donderdag  19.00 uur  Mariagaard  Stille aanbidding
 Maandelijks
 1e donderdag  19.00 uur  O.L. Vrouwekerk   Taizéviering
 1e zaterdag  10.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Stille zaterdag
 1e zondag  09.30 uur  St. Josephkerk  Peuter/kleuterviering
 2e woensdag  10.00 uur  Steunpunt Zuid  Woord en Communie*
 2e zondag  11.00 uur  St. Josephkerk  Kindernevendienst
 3e donderdag1  18.00 uur  O.L. Vrouwekerk  Gebedsviering Sant'Egidio
 3e zondag  14.00 uur  St. Josephkerk  Eucharistie in het Arabisch
 4e woensdag2  14.00 uur  Steunpunt Zuid  Seniorenviering
 4e zondag3  14.00 uur  St. Josephkerk  Eucharistie in het Armeens
Bij hoogtijdagen zijn er extra peuter/kleutervieringen en kindernevendiensten,
voor actuele data: kijk in het overzicht weekeindvieringen of lees het in de nieuwsbrief.
 behalve juli en augustus
 2 behalve in augustus
 3 tot en met juni
Corona

Nederlandse bisschoppen:
alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren
In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Op meerdere plaatsen in Roosendaal en Nispen wordt er in mei enrozenkrans oktober de rozenkrans gebeden. Maar één groep komt wekelijks bij elkaar. Dit doen zij al vanaf mei 1971.

Het wekelijks gebed werd gestart in de Fatimakerk en verhuisde via de sacristie van de Fatima naar de sacristie van de Sint Josephkerk.

Elke dinsdagmiddag om 14.30 uur neemt men de kralensnoer ter hand en vraagt men - al biddend - Maria om voorspraak.

Rien en Joke de Klerk gaan al sinds 2002 jaar voor in dit gebed. U bent van harte welkom.

Meer informatie: De rozenkrans … hoe bid je dat?

De kapelberg toegewijd aan MariaKapelberg

Roosendaal kent een bijzondere Mariakapel. Hij staat aan de Deurlechtsestraat 5.

Meer gegevens vindt u op de eigen site van de kapelberg.com.


De Kapelberg - Deurlechtsestraat 5 - 4704 RP Roosendaal

Waar komt het vandaan?rozenkrans2

De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan het herhalend gebed, dat we bij de oude Egyptische kluizenaars aantreffen. Dit herhalend gebed leeft nog steeds in de oosterse kerken (het zogenaamde Jezusgebed), maar ook in andere godsdiensten zoals het hindoeisme, boeddhisme en de islam. Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen in wat je uitspreekt en de gedachten die het bij je oproept. Daarnaast nodig je Maria uit om met je mee te bidden, in jouw gebed tot God de Vader. In feite bid je dus samen met Maria de rozenkrans.

De feiten

Een doorsnee rozenkrans is een gebedssnoer met 60 kralen. Deze kralen zitten op het snoer in groepjes van 10 kralen (de zogenaamde ‘tientjes’) afgewisseld door steeds één losse kraal. Aan het begin (of uiteinde) van de rozenkrans vind je een kruisje gevolgd door één grote, 3 kleine, en weer één grote kraal, en dan vaak gevolgd door een medaille.

Hoe bid je de rozenkrans?

De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt.
Van oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie soorten: de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de glorievolle geheimen. Paus Johannes Paulus II heeft hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de lichtende geheimen, die gaan over het openbare leven van Jezus.

De blijde geheimen
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De droevige geheimen
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.

De lichtende geheimen
1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. De instelling door Jezus van de Eucharistie.

En dan nu: rozenkrans bidden in de praktijk.

1. Je begint bij het kruis en maakt een kruisteken:

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gevolgd door de geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is. ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, De gemeenschap van de heiligen, De vergeving van de zonden, De verrijzenis van het lichaam, En het eeuwig leven. Amen.

2. Bij de eerste losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’:
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gevolgd door een ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

3. Op de eerste van het groepje van 3 kralen bid je het volgende:
Ik groet u, dochter van God de Vader.

Gevolgd door een ‘Wees gegroet’:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

4. Op de tweede kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, moeder van God de Zoon.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

5. Op de derde kraal (van de 3) bid je het volgende:
Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.
Gevolgd door een ‘Wees gegroet’.

6. Bij de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door het ‘Onze Vader’.
Je noemt nu ook het eerste geheim, met daarbij een eigen gebedsintentie.

7. Op de eerste 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

8. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het tweede geheim en een eigen gebedsintentie.

9. Op de tweede 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

10. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het derde geheim en een eigen gebedsintentie.

11. Op de derde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

12. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vierde geheim en een eigen gebedsintentie.

13. Op de vierde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

14. Op de losse kraal bid je het ‘Eer aan de Vader’, gevolgd door 1 Onze Vader.
Noem dan het vijfde geheim en een eigen gebedsintentie.

15. Op de vijfde 10 kralen bid je 10 x een ‘Wees gegroet’

16. Sluit af met een ‘Eer aan de Vader’ en een kruisteken.

En nu?

Je hebt nu één rozenhoedje gebeden. Je kunt dit nu herhalen en een ander soort geheimen overwegen. Meestal worden eerst de blijde, dan de lichtende, vervolgens de droevige en dan de glorievolle geheimen gebeden. Je kunt ook één rozenhoedje bidden, en op een andere dag de andere geheimen overwegen.

[bron: www.jongkatholiek.nl]

designed by PJM Rademakers