“Onze deelname aan de chrismamis is ten diepste een daad van geloof. Het Schriftwoord, waarover Jezus spreekt en dat Hij op zichzelf toepast, mogen wij nu op ons toepassen.” Dit preekte bisschop Liesen op woensdag 28 maart tijdens de chrismamis. “Door onze verbondenheid met Hem hebben wij de Geest ontvangen en zijn ook wij gezalfd. Wij hebben dus de geloofskeuze gemaakt om als kerk bijeen te komen, om getuigen te zijn van de Blijde boodschap, hier en nu.”

Lees meer >>>

designed by PJM Rademakers