Twee jaar lang is er een taizéviering geweest in Roosendaal en vijftien jaar in Wouw.
En we willen nu de taizévieringen in Roosendaal weer oppakken de eerste woensdag  van de maand, te beginnen op 2 mei a.s. om 19 u tot 19.30 u in de kapel Mariagaard in de Nieuwstraat.
Een eenvoudige viering van veel bekende taizéliederen, 10 min. stilte, Bijbellezing en persoonlijke voorbeden.

Van harte welkom op woensdag 2 mei 19 uur in Mariagaard.

designed by PJM Rademakers