Ook na de sluiting van de Moeder Godskerk wil het pastoraal team graag op een vaste plaats zichtbaar aanwezig blijven in Roosendaal-Zuid. Daarom wordt op 2 oktober a.s. een pastoraal steunpunt opgericht in Residentie De Kroeven, gehuisvest aan Kroevenlaan 100. Elke woensdag zullen er parochieactiviteiten plaats vinden die gericht staan op onderlinge ontmoeting.

Woensdag 2 oktober is er om 12.30u de start van het nieuwe project ‘Samen aan tafel’.
Woensdag 9 oktober is er om 10.00u een eucharistieviering verzorgd door pastoor R. v. Bronswijk. Na afloop is er koffie/thee.
De andere woensdagen zullen ook een specifieke invulling krijgen.

designed by PJM Rademakers