vespersHet is in Roosendaal al jaren traditie om tijdens de adventsperiode op zondag de vespers te zingen, het avondgebed zoals dat in kloosters en geloofsgemeenschappen over de hele wereld gebeden en gezongen wordt. Dit jaar gebeurt dat voor het eerst in de kapel van Mariagaard, Nieuwstraat 1 te Roosendaal, op 1, 8, 15 en 22 december, steeds om 17.00 uur.

De traditie is ontstaan in de O.L. Vrouwekerk.

Sinds 2010 worden daar tijdens de zondagen in de Advent en de Veertigdagentijd de vespers gezongen. Vanwege de aanwezigheid van 2 orgels en uitstekende akoestiek van de kerk komen er steeds vaker verzoeken om er kerstconcerten te mogen geven. Zo ook dit jaar. Daarom is ervoor gekozen voor de vesperdiensten uit te wijken naar de kapel van Mariagaard.

De adventstijd is een tijd van ingetogenheid, verwachting, hoop en vertrouwen. Bij uitstek dus een periode om de vespers te vieren: psalmen worden gezongen zoals in de abdijen in Nederland en België, gebeden worden uitgesproken, een woord uit de Bijbel klinkt, een korte bezinning volgt. De bijeenkomst van ongeveer een half uur is een moment van rust, verstilling en contemplatie, kwaliteiten die we steeds meer gaan waarderen in deze jachtige tijd.

De gezangen worden in afwisseling met de aanwezigen uitgevoerd door de Cantores van O.L. Vrouw, een kleine groep herenzangers onder leiding van Joseph Dekkers. Toni Raats begeleidt de gezangen op het orgel.

.

designed by PJM Rademakers