Oktober is weer begonnen. Wij mogen zeggen weer een maand om de rozenkrans1216196135 resized ter hand te nemen. Wij nodigen U allen uit om met ons de donderdagen in oktober met ons mee te bidden om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de Kade. De eerste keer dat wij samen komen is donderdag 4 oktober. Voorafgaand aan het gebed zullen we ook kort aandacht besteden aan de gedachtenis van de Heilige Maria van de Rozenkrans.

De Mariawerkgroep heet U welkom

De verering van de Heilige Maagd Maria door de heilige kerk als de beschermster van de christenheid met de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Het feest gaat terug naar de slag bij Lepanto.

Het was de heilige paus Pius V die bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van deze zeeslag, die plaats vond op 7 oktober 1571. Het rozenkransgebed werd vooral verspreid en populair gemaakt door de Orde der Preekheren, de Dominicanen. Zij leerden de christenen een meditatiemethode waarbij de mysteries van Christus worden overwogen door middel van het eenvoudig en veelvuldig herhalen van het Weesgegroet. De andere twee gebeden die er ook toe behoren zijn het Onze Vader en het Eer aan de Vader. Dit rozenkransgebed is het voornaamste gebed tot het Onbevlekt Hart van Onze Lieve Vrouw. Overal en altijd heeft zij erom gevraagd. Het is een gebed van vrede en van grote kracht om het gezin te beschermen. Vrede hebben we nodig, overal, in ons hart, in onze gezinnen, in onze eigen kring en bovenal in de wereld van vandaag.

designed by PJM Rademakers