GroetenjuitroosendaalAfgelopen jaren hebben we op initiatief van pastor Petra Versnel een bijzondere actie gevoerd en thuisblijvers verrast met een ansichtkaart uit een vakantieoord (dat kon ook Roosendaal zijn!). Hierop was massaal gereageerd. Er zijn ook leuke reacties binnengekomen van blij verraste mensen.
Ook dit jaar wil de werkgroep Bezoek deze actie voeren. Het werkt als volgt: U koopt een ansichtkaart en zet daar een vakantiegroet op (al of niet met uw naam). Doe deze in een envelop zonder adres, maar liefst wel met een postzegel.

Logo seniorenpastoraat klAan belangstellende senioren uit Roosendaal vanaf ongeveer 60 jaar

Van harte nodigen wij u uit voor een filmmiddag op donderdagmiddag 19 september a.s. Deze ontmoetingsmiddag wordt gehouden in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te Roosendaal. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.30 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Snuffelmarkt 2 11 mei 2019Op 21 september houden we van 10.00uur tot 13.00uur in Buurthuis Keijenburg en in pastorietuin (deze te bereiken via buurthuis) weer de grootste Snuffelmarkt van deze regio, dit ten baten van de Sint Josephkerk.

U kunt dan weer voor een fractie van de nieuwprijs allerlei nuttige en leuke spullen aanschaffen. Ook kunt u gewoon binnen lopen voor de gezelligheid, om bij een kopje koffie of thee een praatje te maken.

Bij voorbaat vriendelijke dank,

De medewerkers van de rommelmarkt.

Op 24 februari 2019 hadden we in buurthuis Kalsdonk een bijzondere gastspreker in ons midden: Holkje van der Veer. Zij werd in 1960 geboren met het Marfansyndroom, een erfelijke aandoening waardoor je een wat lang en slungelachtig lichaam ontwikkelt. Holkje studeerde o.a. theologie en werd in 1996 zuster, een dominicanes.

In februari was er een bijzondere seniorenmiddag in buurthuis Kalsdonk met als thema 'Een persoonlijk afscheid'. Pastor Petra heeft daarvoor een Powerpoint gemaakt met alle aandachtspunten die er rondom het afscheid nemen van belang zijn vanuit kerkelijk perspectief. Ook vertegenwoordigers van de Dela hebben die middag iets verteld over persoonlijk afscheid nemen. Hieronder kunt u deze presentaties bekijken.

Persoonlijkafscheid Dela

la famillle belierVan harte nodigen wij u uit voor een filmmiddag op donderdagmiddag 16 mei a.s. Deze ontmoetingsmiddag wordt gehouden in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te Roosendaal. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.30 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Tijdens deze middag zal de film ‘La famille Bélier’ vertoond worden.

veerkrachtOp 24 april 2019 hebben we in buurtcentrum Kalsdonk een bijzondere gastspreker in ons midden: Holkje van der Veer. Zij werd in 1960 geboren met het Marfansyndroom, een erfelijke aandoening waardoor je een wat lang en slungelachtig lichaam ontwikkelt. In haar boek Veer-kracht. Een spiritueel leven met een bijzonder lichaam beschrijft zij hoe zij vanaf haar kinderjaren positief en met veerkracht leert omgaan met haar bijzondere lichaam. En ze ontdekt meer: hoe verlangen, vriendschap en vertrouwen haar vreugde en zinvol leven schenken. Holkje studeerde o.a. theologie en werd in 1996 zuster, een dominicanes.

Op donderdagmiddag 11 april 2019 vindt er van 14.00-15.30 uur in het ontmoetingscentrum van de Moeder Gods een presentatie plaats over het Project Seniorenpastoraat-Zuid. Dit project draait reeds 2 jaar en is volop in ontwikkeling.

DSC07122 MiddelGebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning

Franciscusdag 2019

Afgelopen dinsdag, 19 maart, werd de jaarlijkse Franciscusdag gehouden in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De 68 senioren die aan deze dag hebben deelgenomen, kunnen terugkijken op een zinvolle en inspirerende dag. Een dag van samen vieren; van ontmoeting; ontspanning; verhalen en dromen delen en samen de warme maaltijd gebruiken.

Franciscusdag 2019

Afgelopen dinsdag, 19 maart, werd de jaarlijkse Franciscusdag gehouden in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De 68 senioren die aan deze dag hebben deelgenomen, kunnen terugkijken op een zinvolle en inspirerende dag. Een dag van samen vieren; van ontmoeting; ontspanning; verhalen en dromen delen en samen de warme maaltijd gebruiken.

Logo seniorenpastoraat klWoensdag 20 februari a.s. organiseert Seniorenpastoaat Roosendaal Noord Oost weer een ontmoetingsmiddag in buurtcentrum Kalsdonk, Rector Hellemonsstraat 2 a te Roosendaal. Dit keer luidt het thema: ‘Een persoonlijk afscheid’.

Elke laatste dinsdag van de maand - op de maand augustus na - vindt er een seniorenviering plaats in het ontmoetingscentrum van de Moeder Gods. Deze vieringen hebben telkens een thema dat het leven van senioren raakt.

Tijdens dit samenzijn wordt er niet alleen gezongen en gebeden. Kern vormt het gesprek met elkaar over het thema, aan de hand van de eigentijdse teksten en het Bijbelverhaal die bij dit thema aansluiten. Na afloop wordt er onder het genot van koffie/thee en wat lekkers nog gezellig nagepraat.

Op 29 januari luidt het thema: ‘Droom, leef, geniet’. De bijeenkomst start om 14.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Wees welkom!

 

Op woensdag 14 november 2018 werd tijdens de seniorenmiddag in buurthuis Kalsdonk door Margo Emmen een presentatie verzorgd over ‘Het huis van morgen’. Er waren 41 mensen op dit onderwerp afgekomen.

Anders dan vroeger worden mensen in deze tijd steeds ouder. Daarbij is er sprake van een dubbele vergrijzing: enerzijds gaat het om een behoorlijk grote groep mensen, anderzijds worden ouderen steeds ouder. En dat terwijl er in verhouding te weinig kinderen zijn. Van het kleiner aantal kinderen kiezen bovendien minder dan vroeger voor een baan in de zorg. Dit laatste wordt steeds meer zichtbaar in de zorg. Hoe dit tekort opvangen? Bovendien blijven mensen steeds langer thuis wonen. Hoe kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig functioneren? Een strategie is hulpmiddelen te ontwerpen om zo min mogelijk zorg van een ander te hoeven ontvangen. Het huis van morgen is een plek waar allerlei nieuwe hulpmiddelen worden ontwikkeld en verkocht.

Logo seniorenpastoraat klVan harte nodigen wij u uit voor een filmmiddag op donderdagmiddag 24 januari a.s. Deze ontmoetingsmiddag wordt gehouden in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te Roosendaal. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.30 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Tijdens deze middag zal de film ‘Extremely Loud & Incredibly Close’ (Extreem Luid en Ongelooflijk Dichtbij) vertoond worden.

De kracht van muziek kaart1 

Op 13 december is er van 13.30 tot 16.00 uur een seniorenontmoeting in de Wieken. Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid organiseert deze bijeenkomst.

Marinus van den Berg Sen.pastoraat ZDOp 30 oktober was de studiemiddag 'Geen bezoek zonder drempels', georganiseerd door seniorenpastoraat Zuid voor alle vrijwilligers die huisbezoeken verrichten en/of contacten opbouwen met senioren in de Sint Norbertusparochie.

Het was de eerste keer dat de vrijwilligers van het seniorenpastoraat Roosendaal Zuid en Roosendaal Noordoost, het maatjesproject van Sant’Egidio, de bezoekgroepen van de verschillende parochiekernen en leden van de werkgroep rouwverwerking bijeenkwamen voor een dergelijke studiemiddag. 

Het Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal organiseert op woensdag 14 november a.s. een seniorenmiddag over “Het huis van morgen” in Buurtcentrum Kalsdonk in de Philipslaan. De middag begint om 13.45 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Op uitnodiging van het Seniorenpastoraat Noord Oost was op 12 september jl. Marinus van den Berg te gast in buurthuis Kalsdonk. Voor veel senioren is Marinus geen onbekende. Niet alleen kan hij op een boeiende, laagdrempelige en fijnzinnige manier over allerlei dingen die het leven raken spreken, ook zijn boeken worden graag gelezen. Nu hij zelf al een tijdje met pensioen is, waren we benieuwd hoe hij aankijkt tegen het ouder worden. 

Op woensdag 12 september a.s. organiseert het seniorenpastoraat Noord-Oost weer een seniorenmiddag in Buurtcentrum Kalsdonk van 13.45 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Central do BrasilVoor belangstellende senioren uit Roosendaal

(Centraal Station)

In de buurt van het centraal station van Rio de Janeiro, verdient Dora, een voormalige lerares van bijna zestig, haar boterham met het schrijven van brieven voor analfabete migranten.

banner senz

Als seniorenpastor is mij gevraagd bijzondere aandacht te hebben voor thuiswonende mensen met geheugenproblemen en vormen van dementie en hun directe naasten. Ik ontmoet hen graag via mijn deelname aan het Alzheimercafé, bezoekjes aan het Zorgelooshuys of via huisbezoek.

2FA986C7 C982 49CB AB06 DA5C6299C9A9 Middel

Afgelopen maandag zijn we via de docu-film ‘Visages villages’ en de geur van lavandel met 44 mensen op vakantie getrokken naar Frankrijk. Onderweg lieten we ons verrassen en ontroeren door de beelden en bijhorende verhalen van de 90-jarige filmmaakster Agnès Varda en de 55 jaar jongere fotograaf JR.

aandacht – contact – participatie – zingeving
project seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid
president Kennedylaan 73, 4707 AW Roosendaal, 0165-547158

Op 1 januari 2017 is in de Sint Norbertusparochie het project ‘Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid’ van start gegaan. Dit project wil graag antwoord bieden op de behoefte aan sociale contacten, betekenisvolle participatie en zingeving bij senioren die voelen dat ze kwetsbaarder worden en het risico lopen te vereenzamen.
Eenzaamheid onder ouderen is in de huidige samenleving een groeiend probleem. Daarnaast wordt door het accent van de overheid op het langer thuis wonen en de zelfredzaamheid van ouderen weliswaar ingegaan op een verlangen van ouderen, maar wordt de druk op mantelzorgers wel steeds hoger. Deze problematiek speelt zeker ook in Roosendaal-Zuid. In de wijk De Kroeven woont het grootste aantal senioren van Roosendaal.

Op woensdag 25 april 2018 vond in buurthuis Kalsdonk de seniorenmiddag plaats rond het thema ‘Krachtig ouder worden’. Dit thema werd ingeleid door Anja Machielse, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Er waren 44 mensen op dit thema afgekomen.

Samenvatting van de inleiding van Huub Schumacher
georganiseerd door
Seniorenpastoraat van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal
28 februari 2018

I. EEN DOODLOPENDE WEG

Verschil maak ik tussen 'weten' én 'geloven'; tussen de orde van de ratio (het verstand) en de orde van de beleving (het hart). Of iets er echt is, ligt voor beide orden anders. Voor heel wat mensen is dat niet zo: zij zijn eenkennig. En nu juist dé 'instantie' waarvoor dit eenkennige van velen een zorg zou moeten zijn -en dan denk ik aan kerk met haar prediking, catechetisch pastoraat- is zélf óók eenkennig. Dit zorgt voor het nodige onbegrip waar je als pastor tegenop loopt. In God geloven is verengd tot: door eigen inspanning van God- daarboven hier dingen gedaan zien te krijgen die je graag wilt.
Daardoor haken steeds meer mensen af.

IMG 2235 Large

Ruim 80 senioren hebben deelgenomen aan de Franciscusdag op 6 maart  in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De dag kreeg als thema mee: “Het zijn de kleine dingen…”

Op 17 april 2018 wordt de volgende ontmoeting georganiseerd. Dan komen senioren in Roosendaal-Zuid elkaar tegen rond het thema ‘vitaliteit’. De middag vindt plaats in de zaal bij de Moeder Godskerk. Nadere informatie volgt.

Op 23 januari organiseerde het seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid haar eerste ontmoetings-activiteit in 2018. Ruim 30 personen (waaronder leden van de bezoekgroep en de werkgroep) namen deel aan de ontmoeting, die ontspannen en inspirerend was.

Een jaar kent seizoenen. Kalenders van vroeger brachten die in beeld: sneeuwtaferelen, ontluikend nieuw leven, de groeikracht van de lente, de warmte van de zomer, de rijpe herfst, en de afbouw naar de winter toe. We keken naar plaatjes van die seizoenen, en spraken over verlangens en verwachtingen in het nieuwe jaar, en deelden ook waar we tegen op zagen. Aan meerdere tafels werd geanimeerd gesproken. Met een toast op het nieuwe jaar werd de bijeenkomst besloten.

In 2017 werden alle jongere senioren (tussen de 60 en de 70 jaar oud) in Roosendaal-Zuid geïnformeerd over de start van het project. Ruim 30 personen kwamen naar de startbijeenkomst in april 2017. Uiteindelijk werden 15 mensen geworven als vrijwilliger voor het project.

Door het seniorenpastoraat Roosendaal –Zuid werd geparticipeerd aan de ontmoetingsmiddag in de Moeder Godskerk, aan de burendag in de wijk Langdonk, en aan een middag voor ouderenkoren rond het jubileum van de Moeder Godskerk. In september 2017 werd een eerste ontmoetingsmiddag georganiseerd, met een deelname van 8 senioren.
In de loop van 2017 werden 113 oudere senioren eenmalig bezocht. Bij 10 oudere senioren komt een vrijwilliger regelmatig op bezoek.

Door de projectleider is kennisgemaakt met instellingen en organisaties die actief zijn voor senioren in Roosendaal-Zuid, zodat informatie kan worden uitgewisseld, en activiteiten op elkaar kunnen worden afgestemd.

designed by PJM Rademakers