In Roosendaal zijn allerlei organisaties acties op het terrein van dementie. Petra Versnel heeft geregeld met hen contact. Hierdoor is zij op het idee gekomen om te werken aan een dementievriendelijke parochie. Als eerste stap op weg daarnaar toe organiseert zij een mini-symposium op 28 november ‘s avonds in de Sint Josephkerk.logo samendementievriendelijk

Parochiekern Emmaüs organiseert op zaterdag 14 december van10.00uur tot 14.00 uur en zondag 15 december van 12.30 uur tot 16.00 uur weer een grote Kerstmarkt met de verkoop van allerlei kerstspullen zoals: kerststukjes, kerstversiering, kerstverlichting, kunstkerstbomen, kerstkaarten, kerstboeken, kerstmuziek (LP’s, Singles, CD’s) en DVD’s. Ook zal er dit jaar weer een modelspoorbaan met treinen aanwezig zijn.

boekenmarktOp vrijdagavond 27 december van 18:00 tot 20:00 uur en zaterdag 13 juli van 10.00 tot 15.00 uur houden we in Buurthuis Keijenburg te Roosendaal weer de grootste Boeken, platen en Cd-markt van deze regio.

U kunt dan weer voor een fractie van de nieuwprijs mooie boeken, platen en Cd's kopen.

Ook kunt u gewoon binnen lopen voor de gezelligheid, om bij een kopje koffie of thee een praatje te maken.

Op 24 februari 2019 hadden we in buurthuis Kalsdonk een bijzondere gastspreker in ons midden: Holkje van der Veer. Zij werd in 1960 geboren met het Marfansyndroom, een erfelijke aandoening waardoor je een wat lang en slungelachtig lichaam ontwikkelt. Holkje studeerde o.a. theologie en werd in 1996 zuster, een dominicanes.

In februari was er een bijzondere seniorenmiddag in buurthuis Kalsdonk met als thema 'Een persoonlijk afscheid'. Pastor Petra heeft daarvoor een Powerpoint gemaakt met alle aandachtspunten die er rondom het afscheid nemen van belang zijn vanuit kerkelijk perspectief. Ook vertegenwoordigers van de Dela hebben die middag iets verteld over persoonlijk afscheid nemen. Hieronder kunt u deze presentaties bekijken.

Persoonlijkafscheid Dela

la famillle belierVan harte nodigen wij u uit voor een filmmiddag op donderdagmiddag 16 mei a.s. Deze ontmoetingsmiddag wordt gehouden in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te Roosendaal. U bent vanaf 13.00 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.30 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Tijdens deze middag zal de film ‘La famille Bélier’ vertoond worden.

veerkrachtOp 24 april 2019 hebben we in buurtcentrum Kalsdonk een bijzondere gastspreker in ons midden: Holkje van der Veer. Zij werd in 1960 geboren met het Marfansyndroom, een erfelijke aandoening waardoor je een wat lang en slungelachtig lichaam ontwikkelt. In haar boek Veer-kracht. Een spiritueel leven met een bijzonder lichaam beschrijft zij hoe zij vanaf haar kinderjaren positief en met veerkracht leert omgaan met haar bijzondere lichaam. En ze ontdekt meer: hoe verlangen, vriendschap en vertrouwen haar vreugde en zinvol leven schenken. Holkje studeerde o.a. theologie en werd in 1996 zuster, een dominicanes.

Op donderdagmiddag 11 april 2019 vindt er van 14.00-15.30 uur in het ontmoetingscentrum van de Moeder Gods een presentatie plaats over het Project Seniorenpastoraat-Zuid. Dit project draait reeds 2 jaar en is volop in ontwikkeling.

DSC07122 MiddelGebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning

Franciscusdag 2019

Afgelopen dinsdag, 19 maart, werd de jaarlijkse Franciscusdag gehouden in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De 68 senioren die aan deze dag hebben deelgenomen, kunnen terugkijken op een zinvolle en inspirerende dag. Een dag van samen vieren; van ontmoeting; ontspanning; verhalen en dromen delen en samen de warme maaltijd gebruiken.

Franciscusdag 2019

Afgelopen dinsdag, 19 maart, werd de jaarlijkse Franciscusdag gehouden in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De 68 senioren die aan deze dag hebben deelgenomen, kunnen terugkijken op een zinvolle en inspirerende dag. Een dag van samen vieren; van ontmoeting; ontspanning; verhalen en dromen delen en samen de warme maaltijd gebruiken.

Logo seniorenpastoraat klWoensdag 20 februari a.s. organiseert Seniorenpastoaat Roosendaal Noord Oost weer een ontmoetingsmiddag in buurtcentrum Kalsdonk, Rector Hellemonsstraat 2 a te Roosendaal. Dit keer luidt het thema: ‘Een persoonlijk afscheid’.

banner senz

Als seniorenpastor is mij gevraagd bijzondere aandacht te hebben voor thuiswonende mensen met geheugenproblemen en vormen van dementie en hun directe naasten. Ik ontmoet hen graag via mijn deelname aan het Alzheimercafé, bezoekjes aan het Zorgelooshuys of via huisbezoek.

2FA986C7 C982 49CB AB06 DA5C6299C9A9 Middel

Afgelopen maandag zijn we via de docu-film ‘Visages villages’ en de geur van lavandel met 44 mensen op vakantie getrokken naar Frankrijk. Onderweg lieten we ons verrassen en ontroeren door de beelden en bijhorende verhalen van de 90-jarige filmmaakster Agnès Varda en de 55 jaar jongere fotograaf JR.

aandacht – contact – participatie – zingeving
project seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid
president Kennedylaan 73, 4707 AW Roosendaal, 0165-547158

Op 1 januari 2017 is in de Sint Norbertusparochie het project ‘Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid’ van start gegaan. Dit project wil graag antwoord bieden op de behoefte aan sociale contacten, betekenisvolle participatie en zingeving bij senioren die voelen dat ze kwetsbaarder worden en het risico lopen te vereenzamen.
Eenzaamheid onder ouderen is in de huidige samenleving een groeiend probleem. Daarnaast wordt door het accent van de overheid op het langer thuis wonen en de zelfredzaamheid van ouderen weliswaar ingegaan op een verlangen van ouderen, maar wordt de druk op mantelzorgers wel steeds hoger. Deze problematiek speelt zeker ook in Roosendaal-Zuid. In de wijk De Kroeven woont het grootste aantal senioren van Roosendaal.

Op woensdag 25 april 2018 vond in buurthuis Kalsdonk de seniorenmiddag plaats rond het thema ‘Krachtig ouder worden’. Dit thema werd ingeleid door Anja Machielse, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Er waren 44 mensen op dit thema afgekomen.

Samenvatting van de inleiding van Huub Schumacher
georganiseerd door
Seniorenpastoraat van de Sint Norbertusparochie te Roosendaal
28 februari 2018

I. EEN DOODLOPENDE WEG

Verschil maak ik tussen 'weten' én 'geloven'; tussen de orde van de ratio (het verstand) en de orde van de beleving (het hart). Of iets er echt is, ligt voor beide orden anders. Voor heel wat mensen is dat niet zo: zij zijn eenkennig. En nu juist dé 'instantie' waarvoor dit eenkennige van velen een zorg zou moeten zijn -en dan denk ik aan kerk met haar prediking, catechetisch pastoraat- is zélf óók eenkennig. Dit zorgt voor het nodige onbegrip waar je als pastor tegenop loopt. In God geloven is verengd tot: door eigen inspanning van God- daarboven hier dingen gedaan zien te krijgen die je graag wilt.
Daardoor haken steeds meer mensen af.

IMG 2235 Large

Ruim 80 senioren hebben deelgenomen aan de Franciscusdag op 6 maart  in de St. Josephkerk en Buurthuis Keijenburg. De dag kreeg als thema mee: “Het zijn de kleine dingen…”

Op 17 april 2018 wordt de volgende ontmoeting georganiseerd. Dan komen senioren in Roosendaal-Zuid elkaar tegen rond het thema ‘vitaliteit’. De middag vindt plaats in de zaal bij de Moeder Godskerk. Nadere informatie volgt.

In 2017 werden alle jongere senioren (tussen de 60 en de 70 jaar oud) in Roosendaal-Zuid geïnformeerd over de start van het project. Ruim 30 personen kwamen naar de startbijeenkomst in april 2017. Uiteindelijk werden 15 mensen geworven als vrijwilliger voor het project.

Door het seniorenpastoraat Roosendaal –Zuid werd geparticipeerd aan de ontmoetingsmiddag in de Moeder Godskerk, aan de burendag in de wijk Langdonk, en aan een middag voor ouderenkoren rond het jubileum van de Moeder Godskerk. In september 2017 werd een eerste ontmoetingsmiddag georganiseerd, met een deelname van 8 senioren.
In de loop van 2017 werden 113 oudere senioren eenmalig bezocht. Bij 10 oudere senioren komt een vrijwilliger regelmatig op bezoek.

Door de projectleider is kennisgemaakt met instellingen en organisaties die actief zijn voor senioren in Roosendaal-Zuid, zodat informatie kan worden uitgewisseld, en activiteiten op elkaar kunnen worden afgestemd.

De Mariënburgvereniging verzorgt op maandag 19 februari a.s. weer een lezing.
Deze keer zal Marjolien Tiemens, tot voor kort wetenschappelijk onderzoeker plantenveredeling en nu actief op het gebied van Groen Geloven, nader ingaan op de tien geboden voor het milieu.

Pastor Schoenmakers had vijf punten over het menselijk leven, ik geef ze kort weer:

1 Het eerste gaat over het beeld dat wij mensen dagelijks krijgen voorgeschoteld: het leven moet jong, gezond, gezellig en gelukkig zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid.

2 Wij moeten anders kijken naar het leven: Lijden komt op ieders pad, het kan ons helpen het leven anders te beleven, ervaring van lijden kan louteren. Belangrijk hier is troost en elkaar van dienst zijn.

Jong Katholiek Roosendaal is opgericht op 14 februari 2014. Hiervoor was reeds een kleine jongerengroep actief welke is ontstaan na het initiatief om samen met een aantal jongeren naar de Stille Omgang in Amsterdam te gaan. Daar werd de basis gelegd voor wat nu een enthousiaste groep jonge gelovigen is. Een groep die als doel heeft jongeren zich thuis te laten voelen binnen de kerk.

Logo seniorenpastoraatIn mei 2012 begon de toenmalige Emmaüsparochie met het project 'Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal'. Het project was bedoeld om ouderen, met name rond de gesloten Fatima- en H. Hartkerk aan te spreken en (opnieuw) te betrekken bij het parochieleven. Met het project wil de parochie, nu een onderdeel van de Sint Norbertusparochie, vereenzaming van ouderen tegengaan. Zij geeft ouderen gelegenheid leeftijdsgenoten te ontmoeten en met hen te spreken over levens- en zinsvragen.

Woensdagmiddag 30 april hield Seniorenpastoraat Roosendaal kruiswerkhaar vierde bijeenkomst van dit seizoen in de bibliotheek van het klooster aan de Waterstraat. Zoals steeds georganiseerd door pastor Jan Damen, geassisteerd door Josefien en Kees. Het thema was dit maal: de zorg voor zieken en ouderen. De Roosendaalse wijkzusters Ena van den Berge en Annette Verburgt vertelden aan de veertig bezoekers hoe de zorg aan huis ontstond en hoe deze uitgroeide tot het huidige ingewikkelde systeem. Vervolgens legden zij uit wat ons in de toekomst te wachten staat met de nieuwe wetten, en wat de rol van de wijkzuster daarin wordt.

Kalender
peuterkleutervieringen
2019-2020

Kalender

 

Sint Norbertusparochie


samenondeerweg

 Samen onderweg door het 
Kerkelijk jaar

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)
 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes. 
 Waar?  De Sint Josephkerk
   Sint Josephstraat 2 te Roosendaal


Beste kinderen en ouders/verzorgers,

In het kerkelijk jaar 2019 – 2020 organiseert de Sint Norbertusparochie opnieuw verschillende vieringen voor dreumesen, peuters en  kleuters. De vieringen vinden plaats in de Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2 te Roosendaal.

Iedere viering staat in het teken van een bijzondere gebeurtenis in het kerkelijk jaar. De vieringen worden verzorgd door Pastor Mary Zopfi en de werkgroep peuterkleutervieringen.

Na afloop van iedere viering bent u van harte welkom om gezellig een kop koffie/thee te drinken. Voor de kinderen is er een heerlijk glaasje ranja. Jullie zijn allen van harte welkom om de vieringen uit deze kalender bij te wonen.

Graag tot ziens in de Sint Josephkerk!

Hartelijke groeten,

Pastor Mary Zopfi, Ria Hoevenaars,

Chantal Dircken, Ilona Petitjean, Martina Meijer

(werkgroep peuterkleutervieringen)


  

startviering

 Startviering

 Voor wie?  Alle parochianen van de
 Sint Norbertusparochie
 Waar?  Zondag 1 september 2019
 om 9.30 uur

  

franciscus

 Franciscus

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?  Zondag 6 oktober 2019
 om 9.30 uur

 hubertus

 Hubertus

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?  Zondag 03 november 2019
 om 9.30 uur


advent

 Advent

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?  Zondag 8 december 2019
 om 9.30 uur

 Kertmis

 Kermis

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?  Woensdag 25 december 2019
 om 15.00 uur

 

Kertmis

 Kinderzegen

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?  Zondag 2 februari 2020
 om 09.30 uur

 vasten

 Vasten

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?  Zondag 2 februari 2020
 om 09.30 uur

 pasen

 Pasen

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?  Zondag 12 april 2020
 om 09.30 uur

 pinksteren

 Pinksteren

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?  Zondag 31 mei 2020
 om 09.30 uur

 slotviering

 Slotviering

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?  Zondag 4 juli 2020
 om 15.00 uur

OLVrouwe kerkIn de O.L.Vrouwekerk verzorgen de hoofdaannemer De Bonth van Hulten, het schildersbedrijf Cosina, leidekker en koperslager Jobse, het restauratie-stukadoorsbedrijf ’t Vaantje en restaurateur - timmerman - meubelmaker Jos Schoonen een presentatie. Zij hebben er mede voor gezorgd dat de restauratie van de kerk is voltooid. U kunt het resultaat op die dag in al zijn pracht komen bewonderen, zéér de moeite waard.

Verder zijn aanwezig bakkerij Nagelkerke, klokkenmaker Gerard Lambregts, de bloemengroep van de O.L.Vrouwekerk, orgelbouwers René Nijsse en Henk Bolders en kaarsenmaakster Annette Groen. Zij tonen u de kunst van hun ambacht. Het schilderen van iconen wordt toegelicht door ’n medewerkster van Spirit in Roosendaal.

De kosters Sjaak Sebregts en Oopke Bruggeman stellen liturgische bijzonderheden ten toon. Toni Raats bespeelt het gerestaureerde orgel. Het mannenkoor De Heren van Stramien verzorgt een optreden. Jan Jongmans toont zijn dia’s van het verloop van de restauratie. De kans bestaat dat tijdens de monumentendag de windvaan in de kerk wordt verguld. Er worden rondleidingen verzorgd in de volledig gerestaureerde kerk, in het klooster en door Dion van den Broek in de grotendeels nieuw aangelegde prachtige paterstuin.

St JosephkerkDe St. Josephkerk is ontworpen door de Roosendaalse architect Hurks in de stijl van de Amsterdamse School. De inrichting bevat veel Jugendstilelementen. Gidsen zullen de bekende en onbekende kanten van de kerk toelichten en uitleggen.

Wie goed ter been is, kan ook de gewelven bezoeken en bij goed weer kunt u de toren beklimmen. Buiten de kerk is ook de benedenverdieping van de pastorie toegankelijk. Vanuit de vergaderzaal is een zicht op de tuin mogelijk. De pastorie is een monumentaal gebouw, in 1924 tegelijk met de kerk door Hurks gebouwd, en door vrijwilligers weer in de oorspronkelijke stijl teruggebracht. In de decoratie vind je verschillende Jugendstilornamenten terug. Zo is de krakelingenvloer van de voorhal de moeite waard om goed te bekijken. De heer Cor Posthumus, die binnenkort zijn schildersopleiding aan de Kunstacademie in Kapelle afrondt, is in de St. Josephkerk aan het werk. Ook zullen kazuifels worden getoond waarbij de fijne naaldkunst bijzondere aandacht vraagt. Verder zijn er presentaties van het Hurks Genootschap en over de recente restauratie.

Heilige Maria HemelvaartIn de H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen kunt u de aanwezige kunst bezichtigen. De H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen is zeker de derde van die naam sinds 1427.

Het huidige gebouw dateert uit 1930 en werd ontworpen door Jos Cuypers. In de kerk is een apart altaar ingericht voor H. Donatus. Hij is de patroonheilige ter bescherming tegen onweer en natuurrampen.
In het kader van de vernieuwing van het Kerkplein en de grond rondom de kerk, zijn de fundamenten van twee oudere kerken aan het licht gekomen en zijn nu te bezichtigen op het terrein tussen kerk en school. Ook is daar een turftuin ingericht en openluchttheater gebouwd. De achterzijde hiervan vormt een enorme bank met mozaïeken, vergelijkbaar met die van Gaudi in Barcelona. Bedoeling is een centrum te maken voor cultuur en ontmoeting.

Dit project is ook aangemeld voor de Brabantse Dorpen Derby en is finalist! Alles is bovendien gedaan door vrijwilligers die hierbij hun oude ambacht weer in praktijk konden brengen! Ga kijken en breng later uw stem uit voor Nispen. Het volledige programma van Nispen komt binnenkort op de website van de St. Norbertusparochie.
www.sint-norbertusparochie.nl/index,php/archief/onder-de-toren-nispen  of www.heemkundenispen.nl.

De voorbereidingsgroep van de Sint Norbertusparochie

Ouders die hun kinderen vertrouwd willen maken met het kerkelijk leven, hebben in onze parochie diverse mogelijkheden:

Vieringen voor peuters en kleuters

Op de eerste zondag van de even maanden is er om 11 uur in de huiskapel van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade een viering voor kinderen van + 1,5 tot 7 jaar (groep 3): de Peuterkleuterviering. De vieringen hebben steeds dezelfde opbouw met de bel, het kruisteken, een welkomstliedje, een verhaal, een gebedje, nog een liedje bij het verhaal en de afsluiting. De verhalen worden verteld door pastor Els en uitgespeeld door de kinderen, vaak samen met de volwassenen. Meestal krijgen de kinderen nog iets mee en na afloop is er tijd om samen nog even iets te drinken in de Refter. Het thema van seizoen 2017-2018 is “Verhalen van Jezus”.

Kindernevendienst ofwel kinderwoorddienst

Op de tweede zondag van elke maand is er, tijdens de viering van 11 uur in de Sint Josephkerk, een speciale woorddienst voor kinderen van + 7 tot 11 jaar, dus groep 3 t/m 7. Na het openingswoord van de pastor gaan de kinderen naar een andere ruimte om daar te luisteren naar de Bijbellezing van de zondag in voor hen begrijpelijke taal. Na een gesprekje over het verhaal wordt er meestal nog iets geknutseld of gekleurd. De kinderwoorddienst wordt afgesloten met een gebedje. Tijdens de collecte komen de kinderen weer in de kerk om de rest van de viering mee te maken.

Zondag+

Op enkele zondagen in het jaar wordt de viering gecombineerd met extra activiteiten voor het hele gezin. Dat kan een gesprek zijn over de lezingen van die dag, of het inoefenen van liederen die tijdens de vieringen worden gezongen. Voor kinderen is vooraf een korte bijeenkomst over wat er in de viering aan de orde komt. Het hele gezin kan zo betrokken zijn bij de zondagse viering.

Eerste Communievoorbereiding

Kinderen die hun Eerste Communie gaan doen worden voorbereid om voor het eerst helemaal mee te doen aan een Eucharistieviering. Dat doen ze door in de voorbereidingsperiode enkele keren naar de zondagse viering te komen, met hun ouders en broertjes en zusjes. De eerste keer is er een viering met uitleg over wat er allemaal gebeurt tijdens een Mis, de andere keer blijven ze in de dienst, tot na de woorddienst. Een volgende keer zijn ze juist tijdens de woorddienst in een andere ruimte om te werken aan de voorbereiding. Op deze manier raken ze langzamerhand vertrouwd met hoe er in de kerk gevierd wordt. Ook de broertjes en zusjes doen mee in deze speciale Zondag+.

Voor parochiekernen Onze Lieve Vrouwe en Emmaüs is alle voorbereiding op zondagochtenden gepland, meestal in de Onze Lieve Vrouwekerk. In parochiekern Moeder Gods gebeurt de communievoorbereiding gedeeltelijk ook op vrijdagmiddagen. In Nispen is de communievoorbereiding vooral op woensdagmiddagen.

Alle data op een rijtje: zie bijgaand schema.

In deze agenda staan alle afspraken van de Sint Norbertusparochie.

designed by PJM Rademakers