Al enkele jaren hebben wij de parochianen gevraagd kaarten mee te brengen van hun vakantieadres. Die werden door de bezoekgroep verstuurd naar ‘thuisblijvers’. Dit jaar blijven veel mensen thuis vanwege corona. Daarom draaien we de zaak nu om: de thuisblijvers sturen vanuit Roosendaal een kaart naar familie, vrienden en kennissen.

Fr James MaltonDe organisatie van ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ heeft onlangs gemeld dat er, na overleg met het team van Fr. Mallon uit Canada en andere betrokkenen, nieuwe data zijn vastgesteld voor de conferentie. Mits de omstandigheden rondom het coronavirus het toelaten, zal de conferentie worden gehouden op donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 in Oudenbosch.

beeldmerk seniorenpastoraat klAls het gaat over ‘ouder worden’ krijgt het gesprek vaak een zorgelijk randje. Veel aandacht is er dan voor de lasten van de ouderdom als het gaat om gezondheid en wonen bijvoorbeeld. Toch is er ook een ander beeld van de ouderdom, die van een gezegende leeftijd.

De Corona-pandemie heeft ook ons Banneux-bestuur doen nadenken over het wel of niet door laten gaan van onze geplande bedevaart in mei.

De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd van deze maatregelen.
Het einde van deze periode is nog niet in zicht.

Meimaand, Mariamaand! Zeker nu!

De meimaand is bij uitstek de maand om dagelijks samen de rozenkrans te bidden, vroeg uit veren om naar de Kapelberg te lopen en op zondagmiddag Maria toe te zingen.

Maar dit jaar verloopt alles anders. In alle landen zien we dezelfde maatregelen. Zo staat er in de kapel desinfecterende gel, we wachten buiten als het druk is, houden afstand, geen wijwater, en bidden massaal voor zieken en verzorgers.

Lees verder>>>

Op donderdag 28 november 2019 ontvingen vijftig vrijwilligers van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal een certificaat omdat zij de training van ´Samen dementievriendelijk´ met succes hebben doorlopen. Ad Vos, de voorzitter van de afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland reikte de certificaten uit.
Tevens kreeg de Sint Norbertusparochie het predicaat ´dementievriendelijke parochie.´ Zij is de eerste geloofsgemeenschap in het bisdom Breda met deze titel.

2FA986C7 C982 49CB AB06 DA5C6299C9A9 Middel

Afgelopen maandag zijn we via de docu-film ‘Visages villages’ en de geur van lavandel met 44 mensen op vakantie getrokken naar Frankrijk. Onderweg lieten we ons verrassen en ontroeren door de beelden en bijhorende verhalen van de 90-jarige filmmaakster Agnès Varda en de 55 jaar jongere fotograaf JR.

aandacht – contact – participatie – zingeving
project seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid
president Kennedylaan 73, 4707 AW Roosendaal, 0165-547158

Op 1 januari 2017 is in de Sint Norbertusparochie het project ‘Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid’ van start gegaan. Dit project wil graag antwoord bieden op de behoefte aan sociale contacten, betekenisvolle participatie en zingeving bij senioren die voelen dat ze kwetsbaarder worden en het risico lopen te vereenzamen.
Eenzaamheid onder ouderen is in de huidige samenleving een groeiend probleem. Daarnaast wordt door het accent van de overheid op het langer thuis wonen en de zelfredzaamheid van ouderen weliswaar ingegaan op een verlangen van ouderen, maar wordt de druk op mantelzorgers wel steeds hoger. Deze problematiek speelt zeker ook in Roosendaal-Zuid. In de wijk De Kroeven woont het grootste aantal senioren van Roosendaal.

Pastor Schoenmakers had vijf punten over het menselijk leven, ik geef ze kort weer:

1 Het eerste gaat over het beeld dat wij mensen dagelijks krijgen voorgeschoteld: het leven moet jong, gezond, gezellig en gelukkig zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid.

2 Wij moeten anders kijken naar het leven: Lijden komt op ieders pad, het kan ons helpen het leven anders te beleven, ervaring van lijden kan louteren. Belangrijk hier is troost en elkaar van dienst zijn.

Jong Katholiek Roosendaal is opgericht op 14 februari 2014. Hiervoor was reeds een kleine jongerengroep actief welke is ontstaan na het initiatief om samen met een aantal jongeren naar de Stille Omgang in Amsterdam te gaan. Daar werd de basis gelegd voor wat nu een enthousiaste groep jonge gelovigen is. Een groep die als doel heeft jongeren zich thuis te laten voelen binnen de kerk.

Kalender
peuterkleutervieringen
2019-2020

Kalender

 

Sint Norbertusparochie


samenondeerweg

 Samen onderweg door het 
Kerkelijk jaar

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)
 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes. 
 Waar?  De Sint Josephkerk
   Sint Josephstraat 2 te Roosendaal


Beste kinderen en ouders/verzorgers,

In het kerkelijk jaar 2019 – 2020 organiseert de Sint Norbertusparochie opnieuw verschillende vieringen voor dreumesen, peuters en  kleuters. De vieringen vinden plaats in de Sint Josephkerk, Sint Josephstraat 2 te Roosendaal.

Iedere viering staat in het teken van een bijzondere gebeurtenis in het kerkelijk jaar. De vieringen worden verzorgd door Pastor Mary Zopfi en de werkgroep peuterkleutervieringen.

Na afloop van iedere viering bent u van harte welkom om gezellig een kop koffie/thee te drinken. Voor de kinderen is er een heerlijk glaasje ranja. Jullie zijn allen van harte welkom om de vieringen uit deze kalender bij te wonen.

Graag tot ziens in de Sint Josephkerk!

Hartelijke groeten,

Pastor Mary Zopfi, Ria Hoevenaars,

Chantal Dircken, Ilona Petitjean, Martina Meijer

(werkgroep peuterkleutervieringen)


slotviering

 Slotviering

 Voor wie?  Kinderen van 0 tot en met 7 jaar
 (tot en met groep 3/4)

 Hun ouders/verzorgers en hun
 broertjes en zusjes
   
 Waar?   Is verder nog niet bekent
Kertmis

OLVrouwe kerkIn de O.L.Vrouwekerk verzorgen de hoofdaannemer De Bonth van Hulten, het schildersbedrijf Cosina, leidekker en koperslager Jobse, het restauratie-stukadoorsbedrijf ’t Vaantje en restaurateur - timmerman - meubelmaker Jos Schoonen een presentatie. Zij hebben er mede voor gezorgd dat de restauratie van de kerk is voltooid. U kunt het resultaat op die dag in al zijn pracht komen bewonderen, zéér de moeite waard.

Verder zijn aanwezig bakkerij Nagelkerke, klokkenmaker Gerard Lambregts, de bloemengroep van de O.L.Vrouwekerk, orgelbouwers René Nijsse en Henk Bolders en kaarsenmaakster Annette Groen. Zij tonen u de kunst van hun ambacht. Het schilderen van iconen wordt toegelicht door ’n medewerkster van Spirit in Roosendaal.

De kosters Sjaak Sebregts en Oopke Bruggeman stellen liturgische bijzonderheden ten toon. Toni Raats bespeelt het gerestaureerde orgel. Het mannenkoor De Heren van Stramien verzorgt een optreden. Jan Jongmans toont zijn dia’s van het verloop van de restauratie. De kans bestaat dat tijdens de monumentendag de windvaan in de kerk wordt verguld. Er worden rondleidingen verzorgd in de volledig gerestaureerde kerk, in het klooster en door Dion van den Broek in de grotendeels nieuw aangelegde prachtige paterstuin.

St JosephkerkDe St. Josephkerk is ontworpen door de Roosendaalse architect Hurks in de stijl van de Amsterdamse School. De inrichting bevat veel Jugendstilelementen. Gidsen zullen de bekende en onbekende kanten van de kerk toelichten en uitleggen.

Wie goed ter been is, kan ook de gewelven bezoeken en bij goed weer kunt u de toren beklimmen. Buiten de kerk is ook de benedenverdieping van de pastorie toegankelijk. Vanuit de vergaderzaal is een zicht op de tuin mogelijk. De pastorie is een monumentaal gebouw, in 1924 tegelijk met de kerk door Hurks gebouwd, en door vrijwilligers weer in de oorspronkelijke stijl teruggebracht. In de decoratie vind je verschillende Jugendstilornamenten terug. Zo is de krakelingenvloer van de voorhal de moeite waard om goed te bekijken. De heer Cor Posthumus, die binnenkort zijn schildersopleiding aan de Kunstacademie in Kapelle afrondt, is in de St. Josephkerk aan het werk. Ook zullen kazuifels worden getoond waarbij de fijne naaldkunst bijzondere aandacht vraagt. Verder zijn er presentaties van het Hurks Genootschap en over de recente restauratie.

Heilige Maria HemelvaartIn de H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen kunt u de aanwezige kunst bezichtigen. De H. Maria Hemelvaartkerk te Nispen is zeker de derde van die naam sinds 1427.

Het huidige gebouw dateert uit 1930 en werd ontworpen door Jos Cuypers. In de kerk is een apart altaar ingericht voor H. Donatus. Hij is de patroonheilige ter bescherming tegen onweer en natuurrampen.
In het kader van de vernieuwing van het Kerkplein en de grond rondom de kerk, zijn de fundamenten van twee oudere kerken aan het licht gekomen en zijn nu te bezichtigen op het terrein tussen kerk en school. Ook is daar een turftuin ingericht en openluchttheater gebouwd. De achterzijde hiervan vormt een enorme bank met mozaïeken, vergelijkbaar met die van Gaudi in Barcelona. Bedoeling is een centrum te maken voor cultuur en ontmoeting.

Dit project is ook aangemeld voor de Brabantse Dorpen Derby en is finalist! Alles is bovendien gedaan door vrijwilligers die hierbij hun oude ambacht weer in praktijk konden brengen! Ga kijken en breng later uw stem uit voor Nispen. Het volledige programma van Nispen komt binnenkort op de website van de St. Norbertusparochie.
www.sint-norbertusparochie.nl/index,php/archief/onder-de-toren-nispen  of www.heemkundenispen.nl.

De voorbereidingsgroep van de Sint Norbertusparochie

In deze agenda staan alle afspraken van de Sint Norbertusparochie.

designed by PJM Rademakers