Tijdens ons pastorale teamoverleg vanmorgen hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang alle seniorenactiviteiten in groepsverband tijdelijk af te lassen tot en met vrijdag 20 maart 2020. Dit uit zorg voor onze senioren, die extra kwetsbaar zijn voor het zeer besmettelijke coronavirus. Hieronder volgt een concreet overzicht van de activiteiten die geen doorgang vinden. Dat zijn o.a. alle activiteiten in het Pastorale Steunpunt dat gehuisvest is in Residentie De Kroeven. Eind volgende week bekijken we opnieuw welke koers we verder inzetten.

Woensdag   11 maart: Vastenmaaltijd om 12.30 u in het Pastoraal Steunpunt
Woensdag   11 maart: Viering om 14.00 u in het Pastoraal Steunpunt
Woensdag   11 maart: Seniorenmiddag met dr. Kick Bras in Buurtcentrum Kalsdonk
Donderdag  12 maart Koffieochtend Het Lichtpuntje in Buurtcentrum Kalsdonk
Zondag       15 maart: Vesperviering in Mariagaard

Maandag     16 maart: Samen aan tafel om 12.00 u in Buurthuis ‘t Dijksteeke
Dinsdag      17 maart: Franciscusdag van 10.00 – 16.00 u in Sint Josephkerk en Buurthuis Keijenburg
Woensdag   18 maart: Vastenmaaltijd om 12.30 u in het Pastoraal Steunpunt
Woensdag   18 maart: Zegen van jaren om 14.00 u in het Pastoraal Steunpunt
Donderdag  19 maart: extra feestelijke viering Sint Joseph om 19.00 u in de Sint Josephkerk

De eucharistievieringen doordeweeks en in het weekend gaan door, maar zijn veranderd in ‘stille’ vieringen, zonder zang. Verder is er geen gezamenlijk koffie/thee drinken na afloop. Daarnaast worden er geen handen geschud als teken van welkom of groet of om de vrede toe te wensen.

Dit zijn allemaal moeilijke, drastische beslissingen, wetend dat het zoveel mensen juist goed doet om elkaar te ontmoeten. Wij hopen op uw begrip.

Het pastorale team van de Sint Norbertusparochie

designed by PJM Rademakers