Het is toch wel even slikken om zo’n rigoureuze maatregelen te moeten nemen voor de parochie, in het verlengde van de verscherpte maatregelen die de bisschoppen hebben uitgevaardigd. Wij denken aan onze vele oudere en kwetsbare parochianen die nu op zichzelf worden teruggeworpen. Het gemis aan menselijk contact, een spontane arm om iemand heen. Maar het is helaas noodzakelijk om rigoureuze maatregelen te nemen, juist uit zorg om een grootschalige en snelle besmetting door het Coronavirus tegen te gaan.

Gelukkig beschikken we tegenwoordig over verschillende mogelijkheden om vanop afstand contact te leggen, zoals de telefoon en het internet. Het lijkt ons goed om eens een extra telefoontje te plegen naar elkaar en zo, weliswaar vanop afstand, iemand toch een beetje nabij te zijn. Of om iemand een bemoedigende kaart toe te sturen. 

We denken aan de mensen die juist in deze moeilijke tijd, op gevaar zelf besmet te geraken, blijven doorwerken en vele overuren maken. We denken aan hun gezin en aan de groeiende groep besmette mensen die leven in onzekerheid of zelfs moeten worstelen met hun leven.

De vieringen in onze kerken gaan weliswaar niet door, maar u kunt thuis ook een kaarsje opsteken en bidden. Misschien kunt u thuis een gebedshoekje maken met een icoon en/of kruis, een kaarsje, een bloemetje erbij en daar regelmatig een gebed uitspreken ter intentie van iemand.

Hieronder vindt u het gebed dat de bisschoppen hebben gepubliceerd naar aanleiding van de ontstane crisis. We kunnen het dagelijks bidden in verbondenheid met velen. Verder bestaat er de mogelijkheid om thuis op zondag via de TV de Eucharistie te volgen vanaf 10.00 uur op NPO 2. Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Laat ons hopen en bidden dat deze crisis zo spoedig mogelijk de wereld uit is.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden,
wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen:
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden:
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur:
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.

De verscherpte maatregelen in ons parochie gaan onmiddellijk van kracht en duren tot en met 31 maart. Hierna wordt de situatie opnieuw bekeken en beoordeeld of de genomen maatregelen kunnen/moeten aangepast. Voor de Sint Norbertusparochie betekent dit het volgende, naast de reeds eerdere maatregelen van 10 maart:

  • alle weekendvieringen komen te vervallen;
  • alle doordeweekse vieringen gaan niet door, inclusief het wekelijkse rozenkransgebed en andersoortige gebedsvieringen;
  • alle pastorale centra (Sint Joseph, Onze Lieve Vrouwe, Heilige Maria Hemelvaart, Pastoraal Steunpunt Zuid) sluiten per onmiddellijk hun deuren, d.w.z. dat er géén activiteiten meer plaats vinden als vergaderingen, samen koffie drinken, voorbereidende bijeenkomsten, catechetische bijeenkomsten, koorrepetities, gezamenlijk klussen of schoonmaken, gezamenlijk spullen/boeken sorteren, bijeenkomsten van derden;
  • Mariagaard en de rouwkapel van de Sint Josephkerk blijven geopend om er een kaarsje op te kunnen steken of individueel te bidden, met inachtneming van de richtlijnen voor contact van het RIVM;
  • met de doopouders die de doop van hun kindje hebben gepland in deze periode wordt contact opgenomen om te bekijken hoe en wanneer de doopviering plaats vindt;
  • uitvaarten kunnen nog steeds plaats vinden, maar zoals in de richtlijnen van de bisschoppen vermeld, slechts in kleine kring en sober, met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen;

Het pastorale team blijft per mail en telefonisch via de achterwacht bereikbaar.

Dit geldt eveneens voor de 4 contactpersonen van de verschillende parochiegemeenschappen.

Daarnaast blijft doordeweeks op elke kerkplek een gastvrouw/heer de telefoon aannemen in de ochtend om alle vragen op te vangen.

 

Telefonische bereikbaarheid pastorale centra:

Sint Josephkerk

: van 9.00-11.30 uur

via tel. 0165-53 46 67

Onze Lieve Vrouwekerk

: van 9.00-11.30 uur

via tel. 0165-53 46 45

Heilige Maria Hemelvaartkerk  

: van 9.30-11.30 uur  

via tel. 0165-36 53 94  

Achterwachtnummers:

Sint Josephkerk

06-10 85 69 45

Onze Lieve Vrouwekerk

06-18 56 74 56

Heilige Maria Hemelvaartkerk

06-10 85 69 45

Contactpersonen:

Sint Josephkerk

 Corrie van As

Onze Lieve Vrouwekerk

 Wil Verbraak

Heilige Maria Hemelvaartkerk

 Elly de Regt

Pastoraal Steunpunt Zuid

 Jacqui Verheijen

 

Mailadressen pastores:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

designed by PJM Rademakers