2016 11 30 1e Adventsmaaltijd Moeder Godskerk 8

Moeder Godskerk

In de parochiekern Moeder Gods starten op 28 november voor de 10e keer de Adventsmaaltijden. Het belangrijkste doel van deze avond is elkaar ontmoeten. Gezellig samen te eten, met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren.
De maaltijd bestaat uit iedere week een andere soep, daarna pannenkoek en als afsluiting een kopje koffie of thee.

Aan de deelnemers aan deze maaltijden vragen wij een vrijwillige bijdrage voor een goed doel. De woensdagavonden waarop deze maaltijden gehouden worden zijn: 28 november, 5, 12 en 19 december van 17.30 – 18.30 uur.

De maaltijden worden gehouden in de ontmoetingsruimte van de Moeder Godskerk; ingang Luykenlaan.


Kruiskerk

Tevens kunt u in de Adventstijd ook deelnemen aan de soepmaaltijden in de Kruiskerk. Zoals altijd zijn dit sobere maaltijden en dit jaar is het thema “duurzaamheid”. Vooraf en wellicht ook tijdens de maaltijd zal aan dit onderwerp aandacht worden besteed.
Wij sluiten daarmee aan bij “Spirit in Roosendaal” die, net als vorig jaar dit thema wil belichten. Deelname is gratis maar wij vragen van u wel een vrije gift ( tenslotte spaart u een maaltijd uit) voor Oikocredit, de organisatie die er mooie dingen mee kan doen.
De maaltijden zijn op de maandagen: 26 november, 3, 10 en 17 december telkens om 18.00 uur in de Kruiskerk, Lucasplein 1.

designed by PJM Rademakers