Logo IconVoor het najaar heeft de stuurgroep van Zin in Geloven weer een nieuw programma voor geloofsvorming.
U kunt het vinden op de website van Zin in Geloven.

designed by PJM Rademakers