Henk Meeuws. Maandag 25 november. In het licht van het geloof verdient het meest alledaagse betoon van liefde, door wie dan ook verricht, christen of niet, alle bemoediging en hoogachting. Een pleidooi voor diaconie.

Plaats: Mariastede, Theseriastraat 44, Roosendaal SpiritinRoosendaal 1
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 10.- per lezing

designed by PJM Rademakers