Huub Schumacher. Maandag 16 september. Er hangen gevaarlijke ideologieën in de lucht. Het christelijk geloof is bij uitstek in staat fundamenteel kritiek te leveren op de vele vormen van afgoderij die je vandaag de dag om je heen ziet.

Maria van Mierlo. Maandag 21 oktober. De wijsheid uit de Regel van Benedictus kan voor mensen van vandaag nog altijd van onschatbare waarde zijn. Kunnen we een kritische levenshouding langs de benedictijnse meetlat leggen?

Henk Meeuws. Maandag 25 november. In het licht van het geloof verdient het meest alledaagse betoon van liefde, door wie dan ook verricht, christen of niet, alle bemoediging en hoogachting. Een pleidooi voor diaconie.

Plaats: Mariastede, Theseriastraat 44, Roosendaal SpiritinRoosendaal 1
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Kosten: € 10.- per lezing

designed by PJM Rademakers