28576462 1841351765876616 5963272041202426349 nDinsdag 6 maart is de start gegeven aan het proces om tot een herontwikkeling en herinrichting te komen van de H Maria Hemelvaartkerk te Nispen.

Om in de toekomst in Nispen een eigen liturgische ruimte te kunnen behouden is gezocht naar mogelijkheden om dit te realiseren.

Na gesprekken met het bewonersplatform Nispen zijn de parochie, Stichting dorpshuis Nisipa, Wit Gele kruisvereniging en de gemeente Roosendaal om de tafel gaan zitten. Door deze 4 gesprekspartners is hun respectievelijke achterban geraadpleegd. De parochie heeft uitgebreid overleg gevoerd met de 28576811 1841352099209916 5587226421108969005 nparochiekerncommissie H Maria Hemelvaart. Zij hebben hun wensen kunnen meegeven voor het overleg met de andere partners. Het dorpshuis Nisipa heeft zijn gebruikers geïnformeerd over de toekomstplannen.

Dit alles heeft geresulteerd in een intentieverklaring, die binnenkort zal worden getekend, tussen deze partijen. Van de zijde van de parochie wordt de kerk met omliggende grond ingebracht. Dorpshuis Nisipa zal haar gebouw met bijhorende grond verkopen ten behoeve van woningbouw. Het Wit Gele Kruis zal ook haar gebouw verkopen. De 20180306 163546opbrengsten uit deze verkopen worden benut voor de realisatie van een multifunctioneel gebruik van de kerk. De gemeente zal haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van vergunningen en deels door aankoop van gronden.

In de komende maanden zullen haalbaarheidsonderzoeken, bouwverordeningen, e.d. worden uitgevoerd. We hopen dat aan het eind van dit jaar zicht duidelijk zal worden wanneer de verbouwing kan starten.

Maarten Mallekoote,

Vicevoorzitter parochiebestuur.

designed by PJM Rademakers