Beste mensenpastor Mary Zopfi

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wil ik u de volgende mededeling doen.

Aan het begin van de zomerperiode hebben we u meegedeeld dat we per 1 september afscheid moeten nemen van pastoraal werker Geerten Kok. We hebben u laten weten dat we met het bisdom in gesprek waren over de invulling van de vacature die in het team was ontstaan. Daarover kunnen we u nu het volgende meedelen:

De bisschop van Breda heeft een beroep gedaan op pastoraal werkster Mary Zopfi-de Bruijn om een aanstelling te aanvaarden in het pastoraal team van de Sint Norbertusparochie. Mw Zopfi heeft daarmee ingestemd. Zij zal met ingang van 1 oktober worden benoemd als pastoraal werkster in onze parochie.


Mary Zopfi krijgt een aanstelling voor 60%. Daarmee blijft het pastoraal team op sterkte. Zij zal naast de algemene pastorale taken vooral taken op zich nemen met betrekking tot het pastoraat met jonge gezinnen, samen met pastoraal werkster Els Ettes.

Mary Zopfi-de Bruijn is geen onbekende in onze parochie. Ze woont met haar gezin in Roosendaal, en ze is van 2003 tot 2005 pastoraal werkster geweest in de toenmalige parochie de Ark. Sinds 2010 is ze werkzaam als pastoraal werkster in de Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom.
Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben kennis gemaakt met de nieuwe pastoraal werkster. Ze zien de samenwerking met Mary Zopfi met vertrouwen tegemoet, en zij zijn verheugd dat de vacature zo snel ingevuld is kunnen worden.

De presentatieviering van mw Zopfi zal zijn 19 oktober in de St. Josephkerk zijn om 19:00 uur.

designed by PJM Rademakers