Het parochiebestuur heeft op maandag 19 november 2018 met een aantal parochianen gesproken tijdens een speciaal ingesteld spreekuur over het voorgenomen besluit gebouwen.
Met dit spreekuur is een periode van informeren en horen afgesloten.
Het bestuur wil alle parochianen die zich ingespannen hebben om te reageren zeer bedanken voor hun inbreng.


Voor wie terug wil kijken naar de presentaties, vragen en antwoorden wil doornemen, en verslagen van de avonden wil inzien wordt verwezen naar de website.
Op basis van alle ontvangen reacties zal het bestuur zich de komende weken beraden over een te nemen besluit. Dit besluit wordt vervolgens met de Bisschop gedeeld met de vraag of het zijn instemming kan hebben. Er wordt naar gestreefd voor het einde van dit jaar hierover duidelijkheid te geven.

Link naar Presentatie voorgenomen besluit 24-okt-2018

Link naar Verslag informatiebijeenkomst gebouwenplan 24-okt-2018

Link naar Presentatie hooravond 15-nov-2018

Link naar Verslag hooravond 15-nov-2018 gebouwenplan 2018

Link naar Vraag en Antwoord gebouwenplan 2018

designed by PJM Rademakers