Op verzoek van de bisschop heeft het parochiebestuur, samen met de parochianen, in de afgelopen twee jaar een gebouwenplan opgesteld. Na een uitgebreide studie en overleg met parochianen is aangegeven dat de St. Josephkerk de stadskerk van Roosendaal wordt.

Ons voorgenomen besluit is in oktober 2018 voorgelegd aan de bisschop die heeft ingestemd om dit plan met de parochianen te delen. De resultaten van de informatie- en hooravond en het ingestelde spreekuur zijn in december 2018 aan de bisschop aangeboden.
Aanvankelijk zag het er naar uit dat de bisschop medio februari 2019 zijn besluit aan het bestuur ging meedelen. Onlangs heeft de bisschop aangegeven dat hij nog minimaal een maand nodig heeft om tot een besluit te komen. Het parochiebestuur betreurt deze gang van zaken. Enerzijds omdat de parochianen na alle voorbereidingen duidelijkheid willen; anderzijds omdat het proces naar één stadskerk nu langer op zich laat wachten.
Het parochiebestuur heeft echter geen andere mogelijkheid dan zich bij de feiten neer te leggen.


Het parochiebestuur en pastoraal team

designed by PJM Rademakers