Zondag 30 juni neemt pastor E. Ettes in verband met haar pensionering afscheid van depastor Els Ettes Sint Norbertusparochie.
Om 13.00 uur is er een bijzondere ‘uitzwaaiviering’ van woord, gebed en spel voor jong en oud in de kloostertuin van de Onze Lieve Vrouwekerk, met aansluitend om 14.30u een afscheidsreceptie waarbij er gelegenheid is om van pastor E. Ettes persoonlijk afscheid te nemen.

designed by PJM Rademakers