Gegeven de nieuwe situatie die is ontstaan door het besluit van de bisschop om de komende 4 jaren 2 kerkgebouwen in Roosendaal stad open te houden, naast de kerk in Nispen, heeft het pastorale team het plan opgevat om de komende maanden, tot en met de maand juni, als een interim periode te zien met als kernwoord: presentie.

We willen in de verschillende wijken van onze parochie regelmatig aanwezig zijn om te luisteren naar en te proeven wat er leeft onder de parochianen en om er zichtbaar en aanspreekbaar te zijn. Ons hoofdkantoor met eigen werkplekken blijft aan de Sint Josephstraat 2 te Roosendaal. Maar in zowel het klooster naast de Onze Lieve Vrouwekerk als in het ontmoetingscentrum te Nispen zullen we een pastoreskamer inrichten waar we met name op woensdag aanwezig zullen zijn. Pastor Mary Zopfi zal vooral present zijn in Nispen op die dag;

de pastores Ronald van Bronswijk en Petra Versnel afwisselend en samen in de Onze Lieve Vrouw; pastor Petra Versnel zal daarnaast op woensdagmiddag vaak te vinden blijven in het Pastoraal Steunpunt Zuid. Verder zal het pastorale team gedurende deze maanden roulerend over de drie kerkplekken haar teamoverleg houden. Op basis van onze ervaringen zullen we vervolgens ons pastorale beleid verder inhoud geven.

designed by PJM Rademakers