Beste parochianen,

Wat fijn dat u hier allen vandaag aanwezig bent na een bewogen periode van het niet samen mogen komen en een parochie zonder vieringen. Vanaf vandaag kan het dan weer. En dan gelijk al bij de eerste viering sinds de Coronatijd komt het “nieuwe” bestuur met een kanselbericht.

Als nieuw bestuur zijn we de afgelopen maanden niet alleen druk bezig geweest met elkaar, de parochie en onze bestuurstaken te leren kennen. Ook stonden wij gelijk voor een nieuwe ontwikkeling rondom het klooster aan de Kade in Roosendaal. Daarover willen wij u nu graag berichten.

Het bestuur van de Sint Norbertusparochie en de congregatie van zusters Franciscanessen van “Charitas” hebben de intentie uitgesproken om het klooster aan de Kade over te dragen aan de zusters. Daarmee wordt de congregatie eigenaar van het klooster.

Vanuit de congregatie nemen binnenkort twee Indonesische zusters hun intrek in het klooster aan de Kade: zuster Brigitta en zuster Hieronima. Mogelijk dat er in de toekomst nog enkele Indonesische zusters naar Roosendaal komen om de communiteit te versterken.

Zoals nu is afgesproken blijft de Onze Lieve Vrouwekerk in eigendom van de parochie. Verder wil de congregatie zich verbinden met de parochie en het kerkelijk leven. De kapel, gelegen op de eerste verdieping boven de sacristie, wordt straks gebruikt door de congregatie, maar blijft wel opengesteld voor parochiële aangelegenheden.
De congregatie van de zusters Franciscanessen van Charitas is in 1834 in Oosterhout gesticht. In 1905 vestigden de zusters vestigden zich ook in Roosendaal aan de Kalsdonksestraat. Hier bouwden zij een moederhuis en het Charitas Ziekenhuis, de voorloper van het latere Franciscus Ziekenhuis. In 1964 bouwden de zusters een nieuw moederhuis aan de Waterstraat.
Tot in de zomer van 2016 hebben de zusters van Charitas daar gewoond. Toen verhuisden de laatste zusters naar Zorgcentrum St. Elisabeth aan de Wouwseweg, waar ze binnen de muren van St. Elisabeth een eigen kloosterafdeling hebben, Charitasstede genoemd.

In 1926 zijn de zusters van Charitas vanuit Roosendaal een missie in Indonesië gestart. Deze missie is nu uitgegroeid tot een bloeiende tak met ruim 250 zusters. De Indonesische zusters hebben te kennen gegeven graag de Nederlandse communiteit te willen ondersteunen en mede zorg te dragen voor hun oudere Nederlandse zusters, vandaar hun komst naar Roosendaal.

Het pastorale team ziet de komst van de zusters als een prachtige kans voor de parochie. Samen met u allen gaan we ervoor om een bloeiende parochie te zijn!

designed by PJM Rademakers