Screenshot 20190930 203721Paus Franciscus heeft oktober 2019 uitgeroepen tot Buitengewone Wereldmissiemaand om stil te staan bij de 100e verjaardag van de Apostolische brief 'Maximum Illud' van paus Benedictus XV.

Deze paus wilde de missie strikt scheiden van alle nationale, militaire en koloniale belangen van Europese landen in de toenmalige missiegebieden. Bovendien wilde hij dat juist autochtone priesters, religieuzen en bisschoppen ter plaatse de regel en niet meer de uitzondering zouden worden.

Het Tweede Vaticaans Concilie stelde dat elke gedoopte persoon verantwoordelijk voor de verbreiding van het geloof. Door ons doopsel zijn wij deelgenoot geworden van het mysterie van Christus en worden wij door Hem gezonden. De Kerk verkondigt geen eigen boodschap, maar geeft door wat zij van Christus heeft ontvangen. Daarom werd als thema voor deze maand genomen: 'Gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld'. Iedere gedoopte heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. Zoals de drie jonge vrouwen op de poster die na de kerkdienst datgene wat ze gehoord hebben gaan omzetten in daden.

Om met de woorden van paus Franciscus te spreken:

“Ik moedig iedereen aan om met de Pauselijke Missiewerken mee te werken aan onze gemeenschappelijke missie: het Evangelie verkondigen en de kerk wereldwijd steunen”.

De drie jonge vrouwen hebben zojuist de mis bijgewoond in het dorp Rakso in de deelstaat Arunachal Pradesh. Dit is een van de ‘seven sisters’, de zeven vrij kleine deelstaten in het noordoosten van India. Dit is een afgelegen gebied, deels in de Himalaya, waar veel inheemse volkeren wonen. Omdat er gestreefd wordt naar onafhankelijkheid, worden deze vaak onderdrukt door de regering en behandeld als tweederangsburgers. Velen zijn geen Hindoe, maar christen en dat terwijl missionering een tijd verboden was. Maar de gelovigen zelf verspreiden het woord. In Arunachal Pradsh waren het zelfs de leerlingen van de internaten die hun ouders enthousiast maakten voor het Christendom. Inmiddels is missionering weer toegestaan. Het aantal roepingen is echter zo hoog dat de eigen mensen voor de verbreiding van het geloof kunnen zorgen.

De katholieke kerk in Noordoost –India zet zich in voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mens, en de bescherming van de schepping. Missio Nederland steunt hen daarin, samen met Missio Aachen (Aken). Zij richten zich op drie projecten:

  1. De Touring Sisters:
    Rondtrekkende zusters franciscanessen die twee aan twee de dorpen in Arunachal Pradesh bezoeken en onderwijs en medische zorg geven.

  2. Theeplantages:
    In de deelstaat Assam groeit een van de beste theesoorten ter wereld, maar alleen de blaadjes van een bepaalde grootte en rijpheid mogen geplukt worden. Vrouwen en meisjes zijn daarin het beste, maar ze worden uitgebuit en zijn vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters salesianen maken hen bewust van deze gevaren.

  3. De kolenmijnen:
    In de deelstaat Meghalaya zijn primitief, onveilig en ernstig vervuilend. De Missionary Sis ters of Mary Help of Christians, een Indiase kloosterorde, bezoeken de gezinnen van de mijnwerkers, vooral als een van de leden slachtoffer is van een van de vele ongevallen.

WERELDMISSIEMAAND OKTOBER 2019: GEEF VOOR NOORDOOST-INDIA

 

designed by PJM Rademakers