De Diaconie in ons Bisdom, maar ook in onze parochie staat centraal in deroos vieringen op 3 juni 2018 aanstaande.
Ook onze eigen parochiële Caritas wil op deze zondag extra invulling geven aan de Diaconie, maar legt de nadruk op “dichtbij”.

Diaconie

Wikipedia zegt hierover het volgende: Diaconie (R.K.) is de zorg aan hulpbehoevenden en wordt meestal niet langer waargenomen door gewijde diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken.
Deze typering is treffend maar vooral ook juist. De beroepskrachten komen nauwelijks nog toe aan liefdadigheid. We zullen als leken zelf onze behoeftige medemens moeten helpen. Zelf onze naaste die het nodig heeft bemoedigen, ondersteunen en helpen.

Rozenactie
De Caritascollecte van zondag 3 juni 2018 is bestemd voor het diaconale werk binnen het Bisdom Breda. Daarnaast zal er in iedere parochiekerk tijdens de dienst een bestuurslid van Caritas aanwezig zijn. Hij/zij brengt rozen mee die in de dienst gewijd zullen worden. Na afloop van de dienst kunt u een gewijde roos meenemen voor een kennis/vriend/buurtgenoot/familielid, waarvan u vindt dat hij/zij een opsteker verdient. Aan de roos hangt een kaartje met de tekst:
“Soms is het leven zwaar, mogelijk helpt dan dit kleine gebaar.” Op deze manier kunnen we dan toch weer een flink aantal medemensen een hart onder de riem steken.

designed by PJM Rademakers