sint norbertus

Mededelingenvel voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 19 mei 2019

De liturgie van deze dag: Vijfde zondag van Pasenvijfdezondagvanpasen

Eerste lezing uit de handelingen der Apostelen, 14, 21 - 27
      Zij vertelden de gemeente wat God
      met hun medewerking tot stand had gebracht.
Antwoordpsalm uit Psalm 145
      U wil ik loven, mijn God en Koning,
      uw Naam verheerlijken voor altijd.
Tweede lezing uit de Apokalyps 21, 1-5a
      God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Evangelie volgens Johannes13,31-33a, 34-35
      Een nieuw geloof geef ik u: gij moet elkaar liefhebben

Ter overweging

Behoed en bewaar ons, lieve God; wijs ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn, omgeef ons met uw zegen.

Behoed en bewaar ons, lieve God, wees met ons in alle lijden.
Wees warmte en licht, een menselijk gezicht, ons nabij in donkere tijden.

Behoed en bewaar ons, lieve God, en geef geloof en vertrouwen,
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft; geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Behoed en bewaar ons, lieve God, omgeef ons met uw zegen.
Wil in wereld liefde zijn, en zet ons op nieuwe wegen.

Mededelingen

Opbrengst Vastenactie
De vastenactie 2019 heeft aan contante bijdragen opgebracht: € 3264,43.
Wat er per bank overgemaakt is, weten we pas later. Het bedrag dat we nu hebben, is alvast voldoende om sanitaire voorzieningen aan te leggen voor een school met zo’n 150 leerlingen.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers.
Van Vastenactie hebben we 200 douche-zandlopertjes gekregen die we verkocht hebben voor € 1,- per stuk. Die opbrengst zit al in bovengenoemd bedrag, maar er is nog een extra voordeel bij: de serieuze gebruiker wordt bewust van de waarde van schoon water en zal verspilling tegengaan!

Tijdcollecte
In de vieringen van 1 en 2 juni 2019 vragen wij uw aandacht voor een andere vorm van doneren. Geen inzameling van geld maar van tijd! Voor velen is tijd schaarser en dus kostbaarder dan geld.
De tijdcollecte doet een appel op u als parochiaan om u een keer diaconaal in te zetten voor een goed doel, binnen of buiten de parochie. We vragen u om u één dag of een dagdeel beschikbaar te stellen voor een ander. Dat kan een individuele activiteit zijn of een activiteit met een klein groepje.
Op een formulier dat u ontvangt tijdens de viering vult u in hoeveel tijd u kunt vrijmaken en waarvoor u zich graag wilt inzetten. Als u zich hebt opgegeven bekijken wij samen met u hoe uw tijd op een betekenisvolle wijze ten goede kan komen aan mensen die onze tijd en aandacht meer dan waard zijn. Op de flyer in het liturgieboekje is hierover meer informatie te vinden.

Dagbedevaart 2019
De dagbedevaart van de Sint Norbertusparochie vindt dit jaar plaats op vrijdag 14 juni. Het doel van de reis is Oosterhout. In de ochtend krijgen we daar na de ontvangst met koffie/thee een rondleiding in de basiliek. Daarna gaan we naar het klooster Catharinadal van de Zusters Norbertinessen (slotje De Blauwe Camer).
Na de lunch krijgen we daar een uitgebreid programma, verzorgd door de zusters. We gaan per bus en vertrekken vanaf de Moeder Godskerk om 08.30 uur en vanaf de St. Josephkerk om 09.00 uur. Rond 18.00 zijn we weer terug in Roosendaal. De kosten bedragen € 30,- Hierbij zijn de koffie en de lunch inbegrepen. Aanmelden dient te gebeuren vóór 1 juni bij het parochiesecretariaat:
Tel. 0165 534 667 E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Adres: St. Josephstraat 2,
4702 CW Roosendaal
In de bus is plaats voor 55 personen, en vol = vol. Inschrijven gebeurt op volgorde van aanmelding maar wordt pas definitief als het geld op de bankrekening staat:
NL 36 RABO 0147 982 898, t.n.v. Sint Norbertusparochie o.v.v. Dagbedevaart 14 juni.
Achter in de kerken liggen flyers met een uitgebreider programma.

Uitnodiging voor het Norbertusfeest en vrijwilligersavond
Op 15 juni vieren wij het feest van St. Norbertus, patroonheilige van onze parochie.
Om 18.30 uur is er een Eucharistieviering ter ere van St. Norbertus in de O.L. Vrouwekerk aan de Kade.
De viering van 17.00 uur in de Moeder Godskerk komt hierdoor te vervallen.

Bisdombedevaart 2019
In oktober 2019 gaat het bisdom Breda op bedevaart. De bedevaart staat in het teken van de heilige Benedictus, die aan het eind van de vijfde eeuw leefde. We gaan naar de plaatsen waar hij zijn roeping beleefde en verdiepte: naar Subiaco en naar Monte Cassino. Het zijn bijzondere plaatsen in een indrukwekkend mooie omgeving. Tijdens de bedevaart bezoeken we verschillende grote benedictijnse abdijen, en op de terugreis bezoeken we de geboorteplaats van paus Johannes XXIII.
Het bisdom Breda heeft al vaker bedevaarten georganiseerd. Met de bisschop van Breda gaan we voor de vijfde keer op reis om elkaar te ontmoeten, de onderlinge band te versterken en ons geloofsleven te verrijken. Deze bedevaart vindt plaats van 12 oktober 2019 tot en met 19 oktober 2019. De reis wordt verzorgd door Pelikaanreizen. U kunt zich nog tot 1 juni aanmelden voor deze bedevaart.
Aanmelden kan via de website van het bisdom. Daar vindt u ook alle informatie over de bedevaart: www.bisdombreda.nl

Vieringen in de komende week

 Dinsdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Dinsdag  14.30 uur  Rozenkransgebed in St. Josephkerk
 Donderdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
   19.00 uur  Rozenkransgebed in O.L.Vrouwekerk
 Vrijdag  18.30 uur  Eucharistie in de St Josephkerk

 

designed by PJM Rademakers