sint norbertus

Mededelingenvel voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 10 november 2019tweeendertigstezondagdoorhetjaar

De liturgie van deze dag: Tweeëndertigste zondag door het jaar

Eerste lezing uit het boek der Makkabeeën 7, 1-2 9-14
     De koning der wereld zal ons laten opstaan tot een eeuwig leven.
Antwoordpsalm uit Psalm 17
     Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.
Tweede lezing uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van
Tessalonica 2, 16-3, 5
     Moge de Heer u sterken met alle goeds, in woord en daad.
Evangelie volgens Lucas 20, 27-38
      Hij is geen God van doden, maar van levenden.

Ter overweging

De doden, die in de aarde vergaan zijn,
en die verstrooid zijn op de wind, voorgoed onvindbaar
de uit hun huis geroofde, de onvoltooide
allen die weg zijn gegaan zonder groet
wat heeft het met hen gedaan
Hij die nooit laat varen het werk van zijn handen?
Leg hen als een zegel aan uw hart als een zegel op uw arm
want sterk als de dood is uw liefde.

Mededelingen

Werelddag van de armen
In het weekend van 10 (in de Onze Lieve Vrouwekerk) en 17 november (in de Sint Josephkerk) wordt tijdens de zondagse viering, net als vorig jaar, bijzondere aandacht gegeven aan de Werelddag van de armen. Deze dag is door paus Franciscus in 2016 ingesteld als afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Vooreerst nodigen we iedereen weer heel uitdrukkelijk uit om houdbare levensmiddelen mee naar de kerk te nemen en deze in de mand ‘Wij willen delen’ te leggen. Zo steunen we de armen dichtbij huis, in Roosendaal en Nispen. Daarnaast hebben we Peter Heeren, betrokken bij de plaatselijke schuld-hulpverlening, bereid gevonden om tijdens de liturgie ons iets meer te vertellen over deze armoede dichtbij huis. Ons christelijk geloof daagt ons uit tot een houding van sociale betrokkenheid jegens de armen in ons midden.

Pastoraal steunpunt in Residentie De Kroeven
Woensdag 13 november 10.00 uur is er een woord- en communieviering met als
voorganger pastor P. Versnel. U bent van harte welkom.
Woensdag 20 november 2019 seniorenontmoeting met als thema: ‘Geven en ontvangen’
In deze tijd van het jaar volgen allerlei feesten elkaar in hoog tempo op: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Oudjaar en Nieuwjaar. Op velerlei manieren worden we uitgedaagd tot geven en ontvangen. Wat valt er op hogere leeftijd te geven en te ontvangen? Is dat met elkaar in goede balans? U bent van harte welkom op deze middag!

Seniorenpastoraat Noord Oost: 75 jaar bevrijding
Van harte nodigen wij u uit voor een ontmoetingsmiddag op woensdag 13 november a.s.
Deze middag wordt gehouden in: buurtcentrum Kalsdonk, Rector Hellemonsstraat 2 a te Roosendaal.
U bent vanaf 13.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.45 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot uiterlijk 16.00 uur.

Kranten en TV besteden volop aandacht aan 75 jaar bevrijding. Er komt nieuw beeldmateriaal tevoorschijn en toneelgezelschappen kruipen in de huid van mensen die dit 75 jaar geleden aan den lijve hebben ervaren. Wellicht dat sommigen van u er nog herinneringen aan hebben als kind.
Daarom wil ook het seniorenpastoraat aandacht besteden aan 75 jaar bevrijding.
De heer Peter Dekkers van Heemkunde ‘De Vrijheijt van Rosendaele’ zal ons meenemen naar het leven van alledag in Roosendaal in de periode 1940 -1944 tot en met de Bevrijding eind oktober 1944. Vertellend en ondersteund met beeldmateriaal. Mogelijk dat u het nog kunt aanvullen met eigen ervaringen en verhalen. Wij verzoeken u als belangstellenden om zich vooraf aan te melden voor deze middag.
U kunt zich op drie manieren aanmelden vóór dinsdag 12 november a.s.:
- per telefoon van het pastoraal centrum: (0165) 534 667
- per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitgelicht! Dietrich Bonhoeffer
Bonhoeffer was een toonaangevende Duitse predikant, theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van christelijke boeken. Onder het nazibewind nam hij deel aan de samenzwering tegen Adolf Hitler. Hij werd in april 1943 gearresteerd en na de mislukte aanslag op Hitler in 1944 ter dood veroordeeld. Het vonnis werd op 9 april 1945 voltrokken, net voor de bevrijding. Zijn laatste woorden waren: “Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.” Spirit in Roosendaal wijdt drie avonden aan deze moedige en boeiende man.
Film: Agent of Grace: donderdag 14 november 19.30 – 21.30 u, in Mariastede, St. Theresiastraat. In deze film zien we hoe Bonhoeffer worstelt met de vraag wat te doen als in je land het recht op de meest grove manier geschonden wordt. Uiteindelijk kiest hij ervoor Gods wetten te stellen boven die van het naziregime. We volgen Bonhoeffer in zijn laatste jaren: zijn aandeel in het verzet, zijn morele dilemma’s en zijn tijd in de gevangenis, waar hij brieven, gebeden en gedichten schrijft.
Nagesprek: Marjeet Verbeek

 

Vieringen in de komende week

 Dinsdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Dinsdag  14.30 uur  Rozenkransgebed in St. Josephkerk
 Woensdag  10.00 uur  Woord- en Communieviering
 in het Pastorale Steunpunt Zuid
 Donderdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard

 

designed by PJM Rademakers