sint norbertus

Mededelingenvel voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 24 maart 2019

De liturgie van deze dag: Derde zondag van de veertigdagentijdderdezondag

Eerste lezing uit het boek Exodus 3, 1-8a, 13-15
      Hij die is, zendt mij tot u.
Antwoordpsalm uit Psalm 103
      De Heer is barmhartig en welgezind.

Tweede lezing van Paulus aan de christenen van Korinthe, 10, 1-6.10-12
      De gebeurtenissen met Mozes en het volk in de woestijn
      zijn opgeschreven als een les voor ons..
Evangelie volgens Lucas, 13, 1-9
      Als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.

Ter overweging

derdezondagveertigdagentijd1Geduldig kunnen wachten: dat is niet iedereen gegeven.
Toch is het goed ons daarin regelmatig te oefenen.
Het kan ons openen voor het niet vanzelfsprekende
en voor het inzicht dat veel in ons leven ons uiteindelijk wordt geschonken.
Het kan ons gevoeliger maken voor het kleine.
Het kan ons aandachtiger en dankbaarder maken
voor de rijkdom waarover we reeds beschikken.

Liefdevolle God, Schepper van hemel en aarde,
U schenkt ons de natuur als bron van wijsheid. Geef dat wij haar met tederheid omgeven.
Maak ons bereid om van haar te leren, zoals Jezus deed, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Mededelingen

VASTENACTIE 2019: “WATER VERANDERT ALLES”.
Dit weekend staat speciaal in het teken van de Bisschoppelijke Vastenactie en zal er aan het thema extra aandacht worden besteed. Tevens is er een extra collecte speciaal voor dit doel. Dit jaar is besloten om voor één gezamenlijk parochiedoel te gaan nl. sanitaire voorzieningen voor een school. Voor een school van 100 leerlingen betekent dat € 2250. Natuurlijk hopen we ons doel zo ver mogelijk te bereiken. Er zijn allerlei activiteiten waaraan u kunt deelnemen en waarvan de opbrengst bestemd is voor deze actie. Bovendien vindt u in de liturgieboekjes een zakje van de Vastenactie waarmee u uw bijdrage kunt deponeren in de bussen achter in de kerken. Wij rekenen op uw medewerking en willen u daar nu al voor bedanken.
Ook is er de mogelijkheid om een zandlopertje te kopen voor € 1,00. Via deze zandlopertjes hopen we bovendien iedereen meer bewust te maken van het eigen waterge(VER)bruik en dagen we uit om wat vaker stil te staan bij al die mensen die geen water hebben en toch zeker geen schoon water. Bij de vastenmaaltijden in de Moeder Godskerk zullen deze zandlopertjes tevens te koop aangeboden worden. Het volledige bedrag gaat naar ons uitgekozen vastenproject. De stand van de geldmeter die u kunt vinden achter in de kerken is nu: € 715,95
Namens de werkgroep MOV St. Norbertusparochie

Soep- en Vastenmaaltijden:
Maandag 25 maart om 18.00 uur een sobere soepmaaltijd in de Kruiskerk.
Woensdag 27 maart om 17.30 uur Vastenmaaltijd in de zijzaal van de Moeder Godskerk.

Woensdag 4 april is er een Taizéviering om 19.00 uur in de O.L. Vrouwekerk. Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom om samen de liederen te repeteren.

Zaterdag 6 april is er een Stille Zaterdag in het klooster van de O.L.V. kerk, Kade 23, van 10.00 - 17.00 uur: een dag van stilte en meditatie geworteld in de christelijke bronnen, en ruimte om een contemplatieve levenshouding in te oefenen.
Begeleiding: Theresia de Meijer (0165-558916)
Aanmelden graag tot dinsdag 2 april: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boekbespreking: Oerboek van de mens
Dinsdag 26 maart 19.30 – 21.30 uur in de Kruiskerk, St. Lucasplein 1.
Hoe kan het dat twee antropologen die ‘niet gelovig’ zijn zo’n bewondering voor de Bijbel hebben? Zeg maar gerust: er ‘laaiend enthousiast’ over zijn! Carel van Schaik en Kai Michel laten in Het Oerboek van de Mens een nieuw licht schijnen over zowel evolutie als Bijbel. Wat vertelt dat ons die openstaan voor dat ‘nieuwe’ in de Bijbel. Begeleiding: Frans Vermeulen, antropologisch theoloog.
Info en opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vieringen in de komende week

 Dinsdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Dinsdag  14.30 uur  Rozenkransgebed in St. Josephkerk
 Donderdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Donderdag  19.00 uur  Stille aanbidding in Mariagaard
 Vrijdag  18.30 uur  Eucharistie in St. Josephkerk

 

designed by PJM Rademakers