Aan het begin van het jaar vragen kerken in Nederland aandacht voor de actie Kerkbalans. Voor een gezonde financiële balans zijn parochies afhankelijk van bijdragen en giften van hun leden. Ook onze parochie kan niet zonder uw bijdrage. We hopen dat u de parochie steunt!

In 2019 staat er veel op stapel in de parochie. In de loop van het jaar wordt duidelijk wat het kerkgebouw voor Roosendaal-stad in de toekomst zal zijn. Welk gebouw het ook wordt, het moet onderdak bieden aan alle parochianen uit de stad Roosendaal, en vrijwilligers en kerkgangers uit alle kernen en wijken van Roosendaal moeten zich er thuis gaan voelen. Onder het dak van kerk en pastorie komen we samen om te bidden en te vieren, om elkaar te ontmoeten, om geloof door te geven, en om afspraken te maken voor huisbezoek en andere activiteiten. Een parochie die viert, leert en dient: dat willen we zijn in Roosendaal en in Nispen. Daarom wordt in Nispen gestaag gewerkt aan een aangepast onderkomen voor de parochie, waar we als parochie kunnen blijven vieren, ontmoeten en bezinnen.

Zo bouwen we verder aan de éne Sint Norbertusparochie in Roosendaal en Nispen. Dat lukt wanneer u ons blijft steunen, met uw inzet maar ook met uw financiële bijdragen. Daarom vragen we u vriendelijk en met aandrang: blijf ons steunen. Geef om uw Kerk.

Het bisdom reikt als minimumbijdrage voor 2021 het bedrag van €132,- aan. Als u meer kunt missen zijn we daar erg blij mee, en we zijn ook blij met een kleinere bijdrage uit een goedwillend hart. Geef om uw kerk! Help ons om parochie te zijn in Roosendaal en Nispen!

Maak uw bijdrage over via internet; u vindt de bankrekeningnummers van de parochiekernen of geloofsgemeenschappen op de website (doorlink) en achter in het parochieblad.

Giften aan de parochie zijn aftrekbaar voor de belastingen. Fiscaal aantrekkelijker is om van uw bijdrage een periodieke gift te maken. Bij een periodieke gift spreekt u met de parochie af dat u minstens vijf jaar eenzelfde bedrag aan de parochie overmaakt. Met die afspraak kunt u uw gift helemaal aftrekken bij uw belastingaangifte. Bij een jaarlijkse periodieke gift van €132,- (1% minimum inkomen) krijgt u € 46,- terug van de belasting (bij een belastingschijf van 37,35% tot een inkomen van €68.507 (2020)). Op de website van de parochie leest u meer over de mogelijkheden van een periodieke gift. U kunt daar ook de overeenkomst voor een periodieke gift downloaden. Heeft u daarbij hulp nodig laat het ons weten, neem contact op met de parochie-administratie (tel: 0165 534667).

We hopen ook dit jaar op uw financiële ondersteuning van de parochie. Dank voor uw bijdrage!

designed by PJM Rademakers