Wanneer iemand gedoopt wordt gaat zij of hij bij Jezus Christus horen, en wordt hij of zij lid van de Kerk.  Meestal denken we bij een doop aan de doop van een kind, maar ook volwassen mensen kunnen de doop ontvangen. In zekere zin heeft dat voordelen: wie als volwassene om de doop vraagt maakt zelf de keuze om bij Christus en de Kerk te willen horen. De doop  sluit aan bij het verlangen om christen te willen zijn, en volgt op een kennismaking met het geloof van de Kerk. Een kind dat gedoopt wordt moet de weg van gelovig-worden nog helemaal gaan, en zal zelf op een gegeven moment er voor kiezen om bij de Kerk en bij Christus te willen blijven horen. Dat krijgt gestalte in de sacramenten van eucharistie (eerste communie) en vormsel. De volwassene die gedoopt wordt ontvangt tegelijk met de doop het sacrament van het vormsel, en neemt ook direct deel aan de viering van de eucharistie. Aan de doop zal een periode van catechese en  geloofsverdieping vooraf gaan.

Het is bijzonder wanneer een volwassene  gedoopt wordt in de Paaswake.  In de jonge kerk was dit bij uitstek het moment waarop mensen werden gedoopt! In de nacht van Pasen vieren we dat het leven van Jezus sterker is dan de dood. Wie gedoopt wordt deelt in het leven van Jezus, en heeft daarmee ook uitzicht op leven voorbij de grenzen van de dood.

Iemand die in een andere kerk dan de RK Kerk gedoopt is (bijvoorbeeld de protestantse kerk of een oosters-katholieke kerk) kan lid worden van de RK Kerk. De doop wordt dan niet overgedaan , omdat de kerken de doop van elkaar onderling erkennen. Wel wordt het vormsel ontvangen en wordt voor de eerste deelgenomen aan de eucharistie. Ook in deze situatie gaat een periode van gesprek en geloofsgroei vooraf aan de toetreding tot de Kerk.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om als volwassene toe te treden tot de Kerk en gedoopt te worden? Neem contact op met pastoor Ronald van Bronswijk of met een van de andere  leden van het pastoraal team

Voor alle dooplocaties zijn er drie voorbereidingsavonden in de pastorie van de Moeder Godskerk, ingang zijde Kennedylaan 73.
De 1e voorbereidingsavond is op dinsdag, de 2e en 3e voorbereidingsavond zijn op donderdag (eventuele wijzigingen voorbehouden).
De vermelde dooptijden zijn onder voorbehoud en mede afhankelijk van de pastor die de doop toedient.

* In verband met de startzondag op 9 of 16 september zal de dooptijd wijzigen naar een later tijdstip.

Datum Locatie doop Tijd doop
onder voorbehoud
Doopvoorbereidingsavonden voor de dopen in de betreffende maand op de locatie Moeder Gods Aanvang
  6-jan-19 Moeder Gods 13.00 uur dinsdag 27 november 2018 20.00 uur
donderdag 6 december 2018 20.00 uur
13-jan-19 Mariagaard 12.30 uur donderdag 13 december 2018 20.00 uur
              facultatief / boekje
20-jan-19 O.L. Vrouwe 12.30 uur
Februari
 3-febr-19 St. Joseph 12.30 uur dinsdag 18 december 2018 20.00 uur
maandag 07 januari 2019 20.00 uur
10-feb-19 Mariagaard 13.00 uur donderdag 10 januari 2019 20.00 uur
17-feb-19 M.Hemelvaart
Nispen
13.00 uur
Maart
  3-mrt-19 Moeder Gods 13.00 uur dinsdag 29 januari 2019 20.00 uur
donderdag 7 februari 2019 20.00 uur
17-mrt-19 Mariagaard 12.30 uur donderdag 14 februari 2019 20.00 uur
              facultatief / boekje
24-mrt-19 O.L. Vrouwe 12.30 uur
 April
  7-apr-19 St. Joseph 13.00 uur dinsdag 26 februari 2019 20.00 uur
donderdag 7 maart 2019 20.00 uur
14-apr-19 Mariagaard 13.00 uur donderdag 14 maart 2019 20.00 uur
              facultatief / boekje
20-apr-19 Moeder Gods of
Paaswake O.L. Vrouwe of
St. Joseph
Mei
 5-mei-19 Moeder Gods 13.00 uur dinsdag 26 maart 2019 20.00 uur
donderdag 4 april 2019 20.00 uur
12-mei-19 Mariagaard 12.30 uur donderdag 11 april 2019 20.00 uur
             facultatief / boekje
19-mei-19 M.Hemelvaart
Nispen
12.30 uur
Juni
 9-jun-19 St. Joseph 13.00 uur dinsdag 23 april 2019 20.00 uur
Pinksteren donderdag 9 mei 2019 20.00 uur
donderdag 16 mei 2019 20.00 uur
16-jun-19 Mariagaard 12.30 uur             facultatief / boekje
23-jun-19 O.L. Vrouwe 12.30 uur
GEEN DOOPGELEGENHEID IN JULI
GEEN DOOPGELEGENHEID IN AUGUSTUS
September
15-sep-19 Mariagaard 12.30 uur dinsdag 13 augustus 2019 20.00 uur
donderdag 22 augustus 2019 20.00 uur
22-sep-19 O.L. Vrouwe 12.30 uur donderdag 22 augustus 2019 20.00 uur
             facultatief / boekje
 Oktober
13-okt-19 Mariagaard 13.00 uur dinsdag 27 augustus 2019 20.00 uur
donderdag 5 september 2019 20.00 uur
20-okt-19 M. Hemelvaart
 Nispen
13.00 uur donderdag 12 september 2019 20.00 uur
             facultatief / boekje
November
10-nov-19 Moeder Gods 12.30 uur dinsdag 24 september 2019 20.00 uur
donderdag 3 oktober 2019 20.00 uur
17-nov-19 Mariagaard 12.30 uur donderdag 10 oktober 2019 20.00 uur
             facultatief / boekje
December 
 8-dec-19 St. Joseph 13.00 uur dinsdag 29 oktober 2019 20.00 uur
donderdag 7 november 2019 20.00 uur
15-dec-19 Mariagaard 13.00 uur donderdag 14 november 2019 20.00 uur
              facultatief / boekje

De geboorte van een kindje is een indrukwekkende gebeurtenis. Lang hebben ouders uitgezien naar de komst van hun kindje. Nu het geboren is wordt het met liefde opgenomen in hun gezin en in hun families. De bijzondere ervaringen van zwangerschap en bevalling roepen op hoe bijzonder ons leven is, hoe kostbaar en wonderlijk. Bijna als vanzelf roept de geboorte van een kindje de vraag op naar de betekenis van het leven, de vraag "waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe", de vraag naar God.

Niet alleen in de kring van familieleden en vrienden is het nieuwe kindje welkom, ook in de gemeenschap van gelovige mensen. Door het sacrament van de doop wordt een kind (of een volwassene) opgenomen in de gemeenschap rond Jezus Christus.
Hieronder kun je lezen hoe doopvieringen en voorbereidingen op de doop in de Sint Norbertusparochie (Roosendaal en Nispen) gestalte krijgen.

Subcategorieën

designed by PJM Rademakers