Het Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal organiseert op woensdag 14 november a.s. een seniorenmiddag over “Het huis van morgen” in Buurtcentrum Kalsdonk in de Philipslaan. De middag begint om 13.45 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.

Op woensdag 12 september a.s. organiseert het seniorenpastoraat Noord-Oost weer een seniorenmiddag in Buurtcentrum Kalsdonk van 13.45 uur tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Central do BrasilVoor belangstellende senioren uit Roosendaal

(Centraal Station)

In de buurt van het centraal station van Rio de Janeiro, verdient Dora, een voormalige lerares van bijna zestig, haar boterham met het schrijven van brieven voor analfabete migranten.

Op woensdag 25 april a.s. verzorgt het Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal Logo seniorenpastoraat klweer een seniorenmiddag.

In onze huidige samenleving worden zelfstandigheid en zelfredzaamheid hoog gewaardeerd. Ouderen ervaren dat ze juist daarop in toenemende mate moeten inleveren.

Logo seniorenpastoraat klAan belangstellende senioren uit Roosendaal vanaf ongeveer 60 jaar

Van harte nodigen wij u uit voor een filmmiddag op donderdagmiddag 15 maart a.s. Deze ontmoetingsmiddag wordt gehouden in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te Roosendaal. U bent om 13.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.45 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Op woensdag 28 februari a.s. verzorgt het Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal weer een seniorenmiddag. Deze middag wordt verzorgd door pastor Huub Schumacher, die jarenlang werkzaam is geweest in het basispastoraat en ook nu nog actief is op het gebied van geloofsverdieping.

De Mariënburgvereniging verzorgt op maandag 19 februari a.s. weer een lezing.
Deze keer zal Marjolien Tiemens, tot voor kort wetenschappelijk onderzoeker plantenveredeling en nu actief op het gebied van Groen Geloven, nader ingaan op de tien geboden voor het milieu.

publieke werkenVan harte nodigen wij u uit voor een ontmoetingsmiddag op donderdagmiddag 16 november a.s. Deze middag wordt gehouden in het Fatimahuis aan de Doctor Schaepmanlaan 92 te Roosendaal. U bent om 13.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Om 13.45 uur beginnen we met het programma. De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Logo seniorenpastoraatIn mei 2012 begon de toenmalige Emmaüsparochie met het project 'Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal'. Het project was bedoeld om ouderen, met name rond de gesloten Fatima- en H. Hartkerk aan te spreken en (opnieuw) te betrekken bij het parochieleven. Met het project wil de parochie, nu een onderdeel van de Sint Norbertusparochie, vereenzaming van ouderen tegengaan. Zij geeft ouderen gelegenheid leeftijdsgenoten te ontmoeten en met hen te spreken over levens- en zinsvragen.

Woensdagmiddag 30 april hield Seniorenpastoraat Roosendaal kruiswerkhaar vierde bijeenkomst van dit seizoen in de bibliotheek van het klooster aan de Waterstraat. Zoals steeds georganiseerd door pastor Jan Damen, geassisteerd door Josefien en Kees. Het thema was dit maal: de zorg voor zieken en ouderen. De Roosendaalse wijkzusters Ena van den Berge en Annette Verburgt vertelden aan de veertig bezoekers hoe de zorg aan huis ontstond en hoe deze uitgroeide tot het huidige ingewikkelde systeem. Vervolgens legden zij uit wat ons in de toekomst te wachten staat met de nieuwe wetten, en wat de rol van de wijkzuster daarin wordt.

designed by PJM Rademakers