Logo seniorenpastoraatIn mei 2012 begon de toenmalige Emmaüsparochie met het project 'Seniorenpastoraat Noordoost Roosendaal'. Het project was bedoeld om ouderen, met name rond de gesloten Fatima- en H. Hartkerk aan te spreken en (opnieuw) te betrekken bij het parochieleven. Met het project wil de parochie, nu een onderdeel van de Sint Norbertusparochie, vereenzaming van ouderen tegengaan. Zij geeft ouderen gelegenheid leeftijdsgenoten te ontmoeten en met hen te spreken over levens- en zinsvragen.

designed by PJM Rademakers