Marinus van den Berg Sen.pastoraat ZDOp 30 oktober was de studiemiddag 'Geen bezoek zonder drempels', georganiseerd door seniorenpastoraat Zuid voor alle vrijwilligers die huisbezoeken verrichten en/of contacten opbouwen met senioren in de Sint Norbertusparochie.

Het was de eerste keer dat de vrijwilligers van het seniorenpastoraat Roosendaal Zuid en Roosendaal Noordoost, het maatjesproject van Sant’Egidio, de bezoekgroepen van de verschillende parochiekernen en leden van de werkgroep rouwverwerking bijeenkwamen voor een dergelijke studiemiddag. 

De bijeenkomst werd ingeleid door Marinus van den Berg, waarna de aanwezigen in een kleine groepen het onderwerp van deze middag bespraken. Vervolgens werd plenair door Marinus ingegaan op de in iedere groep naar voren gebrachte eigen ervaringen. Dit delen van de bijzondere ervaringen van de vrijwilligers met anderen was heel leerzaam, mede door de wijze waarop Marinus telkens datgene eruit lichtte en omkaderde wat van belang was. Zo werd het een leren leren van elkaar en daarom gaf Marinus de tip om bijvoorbeeld ook aan intervisie te gaan doen.

Allen hebben deze eerste studiemiddag als heel positief ervaren en als een bijdrage aan de ontwikkeling van hun vaardigheden. Na afloop van de werd de hoop uitgesproken dat het niet bij deze ene studiemiddag zal blijven.

Anne Moeniralam

 

designed by PJM Rademakers