sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur en 13.30 - 16.00 uur

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 4 juni 2023

Feest van de heilige Drie-eenheid

Feest van de heilige Drie eenheidTer overweging

Met God op stap gaan naar je medemensen toe, is Vader zijn.
Op stap gaan is ook Zoon zijn. Je gedragen voelen en jezelf aanvaarden met wie je samen bent. Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn. Je niet op jezelf richten maar verder kijken, samen eerlijke horizonten zoeken naar helende eenheid toe.
 

Mededelingen

Caritas 4 juni 2023
Onze Caritas houdt deze zondag de traditionele Rozenactie. Parochianen kunnen een roos meenemen voor iemand die een steuntje in de rug nodig heeft. Dit kan zijn vanwege ziekte, eenzaamheid, werkeloosheid, slecht rond kunnen komen en ander onheil. Zo willen wij als Parochiële Caritasinstelling de betreffende persoon laten weten dat wij aan hem of haar denken. Dit weekend is er een tweede collecte bestemd voor de Caritas.
Tienergroep vrijdag 9 juni en 23 juni
Op vrijdag 9 juni en 23 juni organiseren we weer twee superleuke avonden speciaal voor tieners vanaf 11 jaar (groep 8) t/m 16 jaar. We zullen bij elkaar komen van 19.15u tot 21.30u in het klooster of pastoraal centrum van de O.L.-Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. Inloop vanaf 19.00u. Je bent van harte welkom, ook wanneer je niet zo vaak of nooit naar de kerk gaat of niet gedoopt bent. Breng gerust een vriend of vriendin mee! Iedere avond heeft een eigen thema over jouw leven én over geloof.
 
Mini bedevaart naar de Kapelberg 
Op woensdag 21 juni is er een mini bedevaart naar de Kapelberg per fiets of per auto. Vertrek vanaf het plein voor de Sint-Josephkerk: de fietsers om 13.15u en de auto’s om 13.30u. Vanaf parkeerplaats in processie naar de kapel. Er is daar een gebedsdienst om 14.00u. Vanaf 14.30u vertrekken we voor een gezellig samenzijn naar een boerderij. Opgeven graag voor 18 juni bij het parochiesecretariaat: tel. 0165-534667 ( ma.-vr. 9.00u-11.30u ; 13.30u-16.00u). Geeft u wel even door of u met een auto of met een rollator komt.
 
Vrijwilligersavond 
Op vrijdagavond 30 juni is er vanaf 19.15u de jaarlijkse vrijwilligersavond. Op deze avond willen het pastoraal team en bestuur de vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet voor onze parochie. Reserveer de datum in uw agenda. Let op uw brievenbus. Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.
 
Dagtrip naar Steyl 
Op zaterdag 1 juli organiseert het pastoraal team een dagtrip naar het sfeervolle Limburgse kloosterdorp Steyl – een uitstapje en een bedevaart tegelijk. Het is een mooie kans om de geschiedenis van onze paters SVD en hun congregatie (beter) te leren kennen. Zij zijn daar ontstaan en hun stichter, de heilige Arnold Janssen, ligt er begraven. 
Hebt u zin om mee te gaan, dan kunt u zich tot en met 23 juni opgeven bij het parochiesecretariaat: tel. 0165-534667 (ma.-vr. 9.00-11.30u; 13.30- 16.00u) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De kosten voor het bezoek (middagmaal, museumbezoek, koffie/thee met vlaai) bedragen 28 euro per persoon, ter plaatse te voldoen. We gaan met eigen vervoer naar  Steyl. Graag opgeven of u vervoer hebt en zo ja, hoeveel personen u eventueel kunt meenemen. Zo maken we er echt een dagje samen uit van. 

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:

St.-Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr., 09.00-11.30u; 13.30-16.00u.
O.L.-Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr., 09.00-11.30u.
H.M.-Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo., 09.30-11.00u.

LEZINGENDIENST 3-4 juni 2023 
Feest van de heilige Drie-eenheid

Eerste lezing uit het boek Exodus (34,4b-6.8-9)
In die dagen besteeg Mozes ’s morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: “De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.” Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: “Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. “Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.
 
Antwoordpsalm (Dan. 3)
Respons: U komt de lof toe in alle eeuwen
Tweede lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte (13,11-13)
Broeders en zusters, Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.
Acclamatie voor het evangelie – Alleluia
 
Uit het heilig evangelie  van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (3, 16-18)  
In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: „Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. „Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

Weekoverzicht

• Wo. 7 juni 12.30u “Samen aan tafel” lunch in Residentie De Kroeven vanuit het seniorenpastoraat met voorganger kapelaan A. Varghese SVD.
• Za. 10 juni 14.00-15.30u Openstelling O.L.-Vrouwekerk.
• Zo. 11 juni 12.30u Gezinsmiddag start in parochiecentrum Sint-Joseph met een American lunch. Daarna wandelen we naar het bos met een bezoek aan ijsboerderij de Gerdahoeve. Rond 16.30u gaat iedereen weer naar huis.

designed by PJM Rademakers