In 2015 hebben het pastoraal team en het parochiebestuur, met instemming van bisschop Liesen, een parochieraad opgericht. De parochieraad adviseert het pastoraal team over het pastoraal beleid, en evalueert met het team het pastoraal functioneren van de parochie.

Veertien parochianen zijn gevraagd om toe te treden tot de parochieraad. Ze zijn gekozen uit de verschillende parochiekernen, en zijn betrokken bij allerlei aspecten van het parochiewerk. Met deze brede samenstelling kan de parochieraad een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van de éne Sint Norbertusparochie.

Lid van de parochieraad zijn:
Eveline Leenarts, Annemie Kooijman, Gré van Wesel, Louise Rebbens, Loan Nguyen, Mariëtte Engels, Jean Vankan, Jacqueline Chamuleau, Henk van Westen, Marij Dikkers, Anna Koolen, Cees van Loon, Patrick Jongmans en Cees Maas.

De leden van het pastoraal team zijn, net als de vicevoorzitter van het parochiebestuur, ook lid van de parochieraad (op basis van hun functie). Pastoor Ronald van Bronswijk is de voorzitter van de parochieraad.

De parochieraad vergadert drie keer per jaar.

designed by PJM Rademakers