Op meerdere plaatsen in Roosendaal en Nispen wordt er in mei enrozenkrans oktober de rozenkrans gebeden. Maar één groep komt wekelijks bij elkaar. Dit doen zij al vanaf mei 1971.

Het wekelijks gebed werd gestart in de Fatimakerk en verhuisde via de sacristie van de Fatima naar de sacristie van de Sint Josephkerk.

Elke dinsdagmiddag om 14.30 uur neemt men de kralensnoer ter hand en vraagt men - al biddend - Maria om voorspraak.

Rien en Joke de Klerk gaan al sinds 2002 jaar voor in dit gebed. U bent van harte welkom.

Meer informatie: De rozenkrans … hoe bid je dat?

designed by PJM Rademakers