Vormen! Waarom?

U zult het zich soms afvragen: “Heb ik mijn kind wel genoeg meegegeven om gelukkig te worden in het leven? Is hij of zij er klaar voor om al grotere keuzes te maken?”

Die vragen gelden ook voor het geloof. U hebt bewust ervoor gekozen uw kind te laten dopen en het lid te maken van de gelovige gemeenschap van christenen. Met uw keuze hebt u uw kind al een bepaalde weg gewezen, de weg van Jezus Christus in zijn Kerk.

De volgende stap is dan het vormsel, het sacrament van de gelovige volwassenheid: een kind kan zijn of haar eigen plaats in de geloofsgemeenschap gaan innemen. Aan het eind van de basisschoolleeftijd gaan kinderen meer en meer hun eigen keuzes maken. Bij de voorbereiding op het vormsel gaan we uitgebreid op die keuze in.

Voorbereiding

In 2023 krijgt de vormselvoorbereiding in onze parochie een nieuwe vorm. De kinderen worden met hun ouders uitgenodigd om deel te nemen aan de zondagsviering in de Sint-Josephkerk om 11.00u. Tijdens de viering krijgen de kinderen in een nevenprogramma vormselcatechese. We volgen het werkboek “In vuur en vlam”.

Ook voor de ouders is er enkele malen een informatief nevenprogramma tijdens de viering. We verwachten dat minstens één ouder aanwezig is, maar natuurlijk mag ook het hele gezin komen! Na de viering is iedereen hartelijk welkom om nog een kopje koffie of thee te drinken met de andere ouders en vormelingen.

De data van de voorbereiding zijn: 22 januari, 12 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april (Pasen) en 14 mei. Het vormsel wordt toegediend op Pinksteren, 28 mei, om 11.00u in de Sint-Josephkerk.

Noteert u de data nu alvast in uw agenda, want deelname aan het hele programma is verplicht voor het ontvangen van het vormsel.

Hebt u nu al vragen, dan kunt u contact opnemen met Ria Hoevenaars: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelding

Aanmelden kind voor het vormsel kan tot 1 december door het aanmeldingsformulier online in te vullen, Opgave Formulier

Kosten

Als u ingeschreven staat als parochiaan en jaarlijks de (minimale) parochiebijdrage van € 142,- betaalt, is deelname gratis. Ouders die deze bijdrage niet betalen worden verzocht om eenmalig € 142,- te betalen. Als dit bedrag problematisch is, kan daar in overleg een oplossing voor worden gezocht.

Nadere informatie over de parochiebijdrage en de financiën van de parochie kun je vinden via deze link.

designed by PJM Rademakers