De werkgroep “wij willen delen” wilt u, aan het begin van het nieuwe jaar, caritas 1danken dat u met ons wilde meedenken en ons hebt willen steunen.

Door uw gulle gave konden wij gezinnen, die het financieel niet gemakkelijk hebben, maandelijks een voedselpakket aanbieden. Wij konden zo een steentje bijdragen aan het dagelijkse gevecht tegen de armoede.

Wij beseffen dat we het probleem niet op kon lossen en dat onze hulp nodig blijft. Daarom willen wij in 2020 door kunnen gaan met dit mooie project. Mogen wij op u blijven rekenen?

Dan willen wij u vragen om vooral levensmiddelen te doneren die we dagelijks of wekelijks gebruiken en zoals altijd: houdbaar en goed verpakt dan gaan we er samen weer een mooi jaar van maken.

Iedereen die heeft meegeholpen om ons in staat te stellen zoveel gezinnen blij te maken,
HARTELIJK DANK! Namens de werkgroep.

designed by PJM Rademakers